CARİYELERİN AVRETİ NERESİDİR?

CARİYELERİN AVRETİ NERESİDİR?

CARİYELERİN AVRETİ NERESİDİR?

Soru: Cariyelerin namaz içinde ve namaz dışında avreti neresidir?

Cevap: Hanefîlere göre cariyenin avreti, erkeğin avreti gibidir. (Erkeğin avretine ek olarak karnı ve sırtı ile iki yanı da avret sayılır.) Çünkü Hz. Ömer (radiyallahü anh), bir câriyeye şöyle demiştir:

“Ey Deffâr (çirkin kokulu kadın)! Başörtüsünü at, yoksa hür kadınlara mı benzemek istiyorsun?”
 
Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebinde, cariyenin avreti ile erkeğin avreti arasında ayrım yapılmamaktadır.
 
Bir kısım alimler de, başı hariç tüm bedeni avrettir demişlerdir.
Cariye evlendikten sonra başını örtebilir diyen alimler de vardır.
 
Meselâ, Hasan-ı Basrî (rahimehullah)'a göre, evlenen veya kişinin kendisi için edindiği câriyenin başını örtmesi gerekir.
 
Atâ (rahimehullah)'a göre câriyenin namazda başını örtmesi müstehaptır.