TASAVVUFTAKİ DÖRT KAPI NEDİR?

TASAVVUFTAKİ DÖRT KAPI NEDİR?

TASAVVUFTAKİ DÖRT KAPI NEDİR?

Soru: Hocam, tasavvufta dört basamaktan bahsediliyor. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet. Bu makamları kısaca nasıl anlamamız gerekiyor?

Hoca: Şöyle özetliyim;
Şeriatte, doyduktan sonra yemek israftır.
Tarîkatte, doyuncaya kadar yemek israftır.
Hakîkatte, kifâyet miktarını Allah’ın huzurundan gafil olarak yemek israftır.
Mârifette ise, bütün bunlara ilaveten, nimetlerdeki ilahi tecellileri idrak etmeden yemek israftır...
 
Bu konuda, Mevlana'nın şeyhi Tebrizli Şems'in de kısa bir tarifi vardır:
 
Şeriat der ki: Seninki senin, benimki benim.
Tarikat der ki: Seninki senin, benimki de senin.
Marifet der ki: Ne benimki var, ne seninki.
Hakikat der ki: Ne sen varsın, ne de ben... Şems-i Tebrizi (rahmetullahi aleyh)