NEFSİME MUHALEFET ETMEK İÇİN HANGİ ZİKİRLERİ YAPMALIYIM?

NEFSİME MUHALEFET ETMEK İÇİN HANGİ ZİKİRLERİ YAPMALIYIM?

NEFSİME MUHALEFET ETMEK İÇİN HANGİ ZİKİRLERİ YAPMALIYIM?

Soru: Esselamü aleyküm hocam. Estağfurullah zikrinin fazileti nedir. Yada nefsime muhalefet olmam için hangi zikri yapmalıyım?

Cevap: Ve aleykum selam

“Ey imân edenler! Allah’ı çok zikirle zikredin.” (Ahzab 41)

Her gün 100 kez istiğfar zikri çekilirse(estağfirullah), Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ın çok kuvvetli bir sünnetini yerine getirmiş olursunuz.
 
Ebu Hureyre’den (radiyallahü anh) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam):
"Vallahi ben Allah'a günde yetmiş defadan çok istiğfar ediyorum." buyurmuştur.
Başka bazı hadislerde Hazreti Peygamberin günde yüz defa istiğfar ettiği belirtilir. (Müslim)
Bu nedenle Ebu Hureyre:
"Peygamberden daha çok istiğfar edeni görmedim." demiştir. (El-Kurtubi)
 
Tavsiye edeceğim başka bir zikirse;
 
“Her kim, günde yüz kere 'Sübhanallahi ve bi hamdihi' derse, o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yani mağfiret olunur.” (Buharî, Daavât, 65.)
 
Nefse muhalefet etmek ve başına çekiçle vurabilmek için yapmanız gereken zikir ise;
 
Efendimiz aleyhisselam, “İmânınızı dâimâ yenileyiniz” buyurduğunda:
 
“Yâ Resûlallah, imanımızı nasıl yenileyeceğiz?” diye sual olundu. Cevaben:
 
“Lâ ilâhe illallah zikr-i şerifini çok yapınız, buyurdu.” (Tuhfetüz-zakirîn, 232 (Müsned’den)