FAİZLE KREDİ ÇEKEN İMAMIN ARKASINDA NAMAZ KILINIR MI?

FAİZLE KREDİ ÇEKEN İMAMIN ARKASINDA NAMAZ KILINIR MI?

FAİZLE KREDİ ÇEKEN İMAMIN ARKASINDA NAMAZ KILINIR MI?

Soru: Selamın aleyküm ve rahmetullah ve berekatü hocam hayırlı akşamlar. Mahallemdeki cami imamının kredi çektiğini biliyorum. Faize bulaşmış yani. Ben bunu biliyorum ve aklıma vesvese geliyor. Faiz belasına bulaşmış birinin arkasında namaz kılarsak sıkıntı olur mu?

Cevap: Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekâtüh

Bu imam faizli işlem yaparak büyük günahlardan birini işlemiş demektir.
Ancak, günahı ne kadar büyük olursa olsun, o işin günah olduğunu reddetmedikçe, müslümanın arkasında namaz kılınır.
 
Resulullah buyurdu: (aleyhisselatü vesselam)
 
“İyi ve facir(günahkar) her mü’minin arkasında namaz kılın.” (el-Camius Sağir, c.2, s. 45. Beyhaki’den)
 
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in akaid esaslarından birisi de şudur:
Onlar cuma ve bayram namazlarını kılar, cemaati terk etmezler, Râfizî ve sâir bid'atçıların yaptığı gibi Cumayı ve cemaati bırakmazlar.
 
Eğer imam, durumu bilinmeyen bir kimse ise ve kendisinin bir bid'at veya fücur (açık günah) işlediği bilinmiyorsa, dört mezheb imamının ve sâir müslüman imamlarının ittifakıyla arkasında namaz kılınır.
 
Her kim ki, durumu bilinmeyen kimsenin arkasında namaz kılmak haramdır veya bâtıldır derse, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat'in icmâ'ına aykırı hareket etmiş olur.
 
Halbuki Sahabe (radiyallahu anhüm) günahkâr olduğunu bildikleri kimsenin arkasında namaz kılıyorlardı.
Nitekim Abdullah b. Mes'ûd ve başka sahâbîler Velîd b. Ukbe b. Ebî Muayt'ın arkasında namaz kıldılar. Bu adam içki içerdi. Bir keresinde sabah namazını dört rek'at kıldırdı. Bu sebeble Osman b. Affân (radiyallahu anh) kendisine celde vurdurmuş (sopalatmış) tır.
 
Abdullah b. Ömer ve başka sahâbîler de (zâlim) Haccâc b. Yûsuf'un arkasında namaz kılmışlardır.
 
İmam et-Tahavi (rahimehullah) -ki kendisi hanefi fakihidir- der ki: "Ehli kıbleden olan, Salih ve facir olan herkesin arkasında namaz kılınacağı ve onlardan vefat edenlerin üzerine cenaze namazı kılınacağı görüşündeyiz." (Tahavi'nin Akidesi, 73. Esas)
 
İmam Ebu Hanife (Rahimehullah) şöyle dedi: “Mü’min olan iyi veya facir her imamın arkasında namaz kılmak caizdir.
Senin mükafatın sana, onun günahı kendisinedir” (el-Fıkhul Ebsat, s. 48; el-Fıkhul Ekber, s. 61)