MÜRTED OLAN KİŞİ TEKRAR İSLAM'A DÖNERSE, SEVAPLARI DA DÖNER Mİ?

MÜRTED OLAN KİŞİ TEKRAR İSLAM'A DÖNERSE, SEVAPLARI DA DÖNER Mİ?

MÜRTED OLAN KİŞİ TEKRAR İSLAM'A DÖNERSE, SEVAPLARI DA DÖNER Mİ?

Soru: Hocam selamun aleykum bir şey soracağım. Mürted olan kişi dine geri dönerse eski sevaplarını alır mı? Biraz araştırma yaptım bu konu ile ilgili de bir sonuca varamadım.

Cevap: Ve aleyküm selam
Bu mesele hakkında iki görüş vardır.
 
Hanefiler ve Malikilere göre, mürted, İslâmı terk ettiği anda bütün amelleri boşa gider. Mürtedin Müslüman iken tuttuğu oruç, kıldığı namaz, yapmış olduğu hac, vermiş olduğu zekât gibi ibadetleri tekrar İslam'a döndükten sonra yeniden yapması gerekir.
 
Hanefî ve Malikî müctehidlerinin delilleri şu ayetlerdir:
 
"Kim imandan sonra küfrederse ameli boşa gider." (Maide 5)
"Eğer şirk koşarlarsa, amelleri boşa gider." (Enam 88)
"Eğer sen şirk koşsaydın, mutlaka amelin boşa giderdi." (Zümer 65)
 
Şafiiler ve Hanbelilere göre ise, bir kimse mürted olarak ölmeyince, müslüman iken işlediği ameller boşa gitmez.
 
Delilleri şu ayeti kerimedir:
 
"Sizden kim dinini terk eder ve kâfir olarak ölürse, işte onların dünyada ve ahirette amelleri mahvolur. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar." (Bakara 217)
 
Bu ayete göre, kişinin müslüman iken işlediği amelleri, irtidat ile tamamen yok olsaydı, ayette geçen "kâfir olarak ölürse" ibaresinin bir manası olmazdı.
Bu sebeple, kişi ancak mürted olarak ölürse tüm işlediği amelleri yok olur.
 
Ancak ölmeden önce İslam'a dönerse, ne ameli mahvolur, ne de cehennemde sonsuza kadar kalır...