NAMAZDA NİYET DİL İLE Mİ KALP İLE Mİ YAPILMALIDIR CENAZE YEMEĞİ BİDAT MİDİR?

NAMAZDA NİYET DİL İLE Mİ KALP İLE Mİ YAPILMALIDIR  CENAZE YEMEĞİ BİDAT MİDİR?

NAMAZDA NİYET DİL İLE Mİ KALP İLE Mİ YAPILMALIDIR? - CENAZE YEMEĞİ BİD'AT MİDİR?

Soru: Selamü Aleyküm hocam bir sorum olacaktı size. Namaza başlarken sadece kalp ilemi niyet edilmeli dil ilede niyet edilirmi? Hocam birde şu son zamanlarda yapılan bid'atlar hakkında bikaç vaaz ve naaihatlar istemekteyiz. Özellikle cenaze evlerinde cenaze sahiplerinin cenazeye gelenlere yemek vermesi çok ileri seviyelere gitti artık yemek vermeyen cenaze sahipleri kınanır oldu. Şimdiden Allah razı olsun Allah sizin gibi ehli sünnet hocalarımızın sayılarını artırsın sizi yakından tanımak sohbetinizde bulunmak nasip olur inşaallah.

Cevap: Ve aleyküm selam
 
1. Namaza başlarken niyet kalben yapılmalıdır. İmam-ı Rabbani hazretleri, namaza dille niyet etmenin bid’at olduğunu söyler.
 
“Alimlerden bazıları, namaza niyette, kalbî irâde ile birlikte dille de söylemeyi bid‘at-i hasene olarak görmüşlerdir.
Halbuki ne Peygamberimiz’den (sallallahu aleyhi vesellem), ne sahâbe-i kiramdan, ne de tâbiînin büyüklerinden niyetin böyle yapıldığına dair bir şey sabit değildir. Bu hususta sahih bir rivâyet olmadığı gibi, zayıf bir kavil dahi yoktur. Bilakis onlar, ayağa kalkar kalkmaz ilk tekbiri (iftitah tekbirini) almışlardır. Yani dille niyeti söylemenin bid‘at olduğu âşikârdır. Hâl böyle iken, bunun için de bid‘at-i hasene demişlerdir.
 
Fakîr der ki; bu bid‘at, sünnet bir yana, farzı dahi ortadan kaldırmaktadır. Çünkü bu takdirde insanların ekserisi, niyeti kalplerinde hazırlamadan ve kalpdeki gaflete de aldırış etmeden, sadece dille söylemekle iktifa ederler. İşte o zaman da, namazın farzlarından biri olan kalple niyet, tamamen terk edilmiş olur, namaz da fesâda gider. Diğer bid‘atler de buna kıyas edilebilir...
 
Rasûlüllah Efendimizin sünnetine tâbi olmakla kalmalısınız; ashâb-ı kirâma uymakla yetinmelisiniz. Zira onlar, yıldızlar gibidir; hangisine uysanız, hidâyeti bulursunuz.” (el-Mektûbât, 1, 186)
 
2. Cenaze evine gidildiğinde, cenaze sahibinden yemek beklemek bid'attir.
 
Bunun tam aksine, sünnet olan ise, cenaze evine gidilirken hazır yemek götürülmesi ve orada ikram hizmetini cenaze evine gidenlerin yapmasıdır.
 
Cenaze sahipleri zaten sevdikleri birinden ayrılmaları sebebiyle fazlaca üzgün oldukları için, bu tür işleri komşuların ve akrabaların yapması lazım gelir...