Nedir Dervişlik?

Nedir Dervişlik?
NEDİR DERVİŞLİK?
 
Bir yolcuya sordum, “Nedir dervişlik?”
İlk sözü; “Yalnız bir gül derilir mi?”
Dedi; “Katışıksız, saf bi kardeşlik;
Naylondan çiçeğe su verilir mi?”
 
“Bir kapıya vursan, sesin çıkarmaz!
Bir eşiktir, ezsen, gönlünü kırmaz.
Nefsine düşmandır, yanında durmaz;
Kedi ile fare dost edilir mi?”
 
“Zikirle kor eder kalbin közünü,
Gemiden ayırmaz mahzun yüzünü.
Dinlemez kovulmuş Şeytan sözünü;
Ateşe odunla sön denilir mi?”
 
“Aslan ile ceylan durmaz bi yerde.
Kalbe 'Ev' dediler, misâfir nerde?
Kin ile ihânet olmaz içerde;
Yılan ile kurda post serilir mi?”
 
“Gıdâsını alır sohbet ilinden,
Hep hayır dökülür onun dilinden.
Küflü ekmek ister dostun elinden;
Gafletle kesilen et yenilir mi?”
 
“Dalar derinlere hazine için,
Su üstünde durmaz inciler, niçin?
İş bu son sözümün sırrını seçin;
Allah'ı bilmeyen can dirilir mi?