PEYGAMBER EFENDİMİZ KABRİNDE DİRİ MİDİR?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KABRİNDE DİRİ MİDİR?

PEYGAMBER EFENDİMİZ, KABRİNDE DİRİ MİDİR?

Soru: Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki: "Bana bir mü'min selam verdi mi, kendisine mukabele etmem için Allah (cc) ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selama mukabele ederim." (Ebu Davud, Menasik) Peygamberimize her an selam ve salavat yollanır, size gönderdiğim hadise göre Hz. Peygamber yaşıyor demek caiz midir? Yaşamaktan kastım mübarek kabrinde ruhu metfun mu?

Cevap: Selamün aleyküm
 
Peygamberler ve şehitler ölümsüzdür. Dünya hayatından başka bir boyutta, berzah aleminde yaşarlar.
 
"Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." (Bakara 154)
 
Şehitlerin ölümsüz olduğunu söyleyen ve Kur'an'a inanan bir insan, şehitlerin uğruna öldüğü son Peygamberin ölü olduğunu söylüyorsa, ya ahmaktır ya da İslam'a inanıyor numarası yapan bir münafıktır. (Allah'ın Peygamberine selam olsun)
 
Konuyla alakalı olarak, Âli İmran suresindeki ayette, çok daha açık bir delil görüyoruz:
 
"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar." (Âli İmran 169)
 
Ayette geçen şu cümleye dikkat edin:
"...bel ahyâun inde rabbihim yurzekûn" - "Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar."
 
Sorum basittir: Ölüler yemek yer mi?!..
 
Bir delil de, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'den verip kapatayım:
 
Ebû'd Derda (radiyallahü anh) anlatıyor: Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
 
"Cum'a günü bana salâvatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salâvatlar meşhuddur, melekler ona şahitlik ederler. Bana salâvat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden salâvatı bana ulaştırılmamış olsun."
 
Bunun üzerine dedim ki: "Siz öldükten sonra da mı?"
 
"Evet buyurdular, öldükten sonra da. Zira Cenab-ı Hak Hazretleri toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın Peygamberi her zaman diridir, rızka mazhardır." (Ebu Davud, Salat, 207; Nesaî, cuma 5, 45; İbn Mâce, cenâiz, 65; Ahmed b. Hanbel, IV, 8)
 
Not: Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm), Yahudilerin zehirli etini yiyerek öldüğü için, aynı zamanda şehid olarak ölmüş (dünyasını değişmiş) demektir.
 
Bu, şu anlama da gelir: Yüzlerce Peygamberi katleden Yahudiler, son Peygamberin de katilidirler...
(Allah'ın ve meleklerin laneti, Peygamberleri katledenlerin üzerine olsun)