ATEİSTLER VE MEALCİLER ESKİ İNSANLARIN UZUN YAŞAMADIĞINI İDDİA EDİYORLAR?

ATEİSTLER VE MEALCİLER ESKİ İNSANLARIN UZUN YAŞAMADIĞINI İDDİA EDİYORLAR?
ATEİSTLER VE MEALCİLER ESKİ İNSANLARIN UZUN YAŞAMADIĞINI İDDİA EDİYORLAR?
 
Soru: Selamun aleyküm. Hocam, Ateistlerle mücadelede size bir fikir danışmak istiyorum. Ateistler, eski insanların ömrünün ortalama 20 sene olduğunu söylüyor. Ve bunu sözde bilimsel bilgi olarak sunuyor. Efendimizden önceki peygamberlerin uzun yaşamalarını nasıl açıklarız bunlara? Mealistlerse bu ayetleri de tahrif ve tevil etme uğraşında,
Ehli Sünnet alimlerinin buna cevabı nedir? Selametle.
 
Cevap: Ve aleyküm selam
 
Biz Müslümanlar, inanışlarımızı teorilere ve hipotezlere göre değil, Allah ve Peygamberlerinden öğrendiğimiz açık delillere göre belirleriz.
 
Ateistlerin Kur'an'a inanmaması normaldir. Allah'a değil, hevâlarına tapınma yolunu, yani kolayı tercih etmişlerdir.
 
Mealciler ise, hem Kur'an'a inandıklarını söylüyor ve hem de Allah'ın kudretini delillendiren onlarca mucize ayetini inkar edebiliyorlar!
İşte asıl şaşılması gereken nokta burasıdır...
 
Konu hakkındaki ayet ve hadislere baktığımızda, ilk insanların yaşının bizden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz.
 
Mesela, Kur'ân-ı Kerim'de, Hz. Nuh (aleyhisselam)'ın yaşıyla ilgili olarak şöyle denilir:
 
"Andolsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut 14-15)
 
Şimdi ben, önümde bu kadar açık ve net bir ayet varken, uyduruk hipotezlerle Allah'ı ve Resulünü yalanlayan Ateistlere mi inanayım?;
 
Aklına uymayan ayetleri te'vil ve tahrif eden Mealistlere mi inanayım?;
 
Yoksa "Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!" buyuran yerlerin ve göklerin yaratıcısına mı inanayım? (Bakara 147)
 
Bu durumun hikmetlerinden birini söylemek gerekirse;
 
Başlangıçta, yeryüzündeki insan sayısı az olduğu için, Allah tarafından ömürleri uzun kılınmıştı.
 
Sonraları, dünya nüfusu çok arttırıldığı için ömür miktarları da kısaltıldı. (En doğrusunu Allah bilir)