PEYGAMBERİMİZİN ASIL GÖREVİ NEDİR?

PEYGAMBERİMİZİN ASIL GÖREVİ NEDİR?

PEYGAMBERİMİZİN ASIL GÖREVİ NEDİR?

Soru: Selamü aleyküm kıymetli hocam. Peygamberliğe inanmayan bir arkadaşıma Peygamberimizin vazifesini kolay yoldan nasıl anlatabilirim? Peygamberimizin görevi nedir?

Cevap: Ve aleyküm selam, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ın en önemli görevi, insanların tamamını cehhennemden kurtarmaya çalışmaktır.
Bu konuda Kıymetlimiz, ateşin önünde set olan, biz ise ateşe doğru uçuşan kelebekler konumundayız.
 
Efendimiz aleyhisselam, bu durumu bir misalle bize bildiriyor;
 
"Benim misalimle, Cenab-ı Hakk'ın benimle göndermiş bulunduğu şeyin misâli şu adamın misali gibidir: "Bir adam kendi kavmine gelip: "Ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm, tehlikeyi haber veriyorum, tedbir alın!" der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup, geceleyin, telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla, bana isyan edip Cenab-ı Hakk'tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir." (Buhârî, Rikak 26; Müslim, Fezâil 15, (2283)
 
Silsilemizin büyüklerinden İmam Rabbanî Hazretleri de, akıllı insanların bu çağrıya karşı ne yapmaları gerektiğini bir temsille anlatıyor:
 
“Çokça yalan söyleyen biri; ‘Bu gece düşman baskın yapacak’ dese, akıl sahibi idareciler ihtiyat için haberi ciddiye almazlar mı? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde yine de tedbiri elden bırakmayıp muhtemel tehlikeye karşı vaziyet almazlar mı? Elbette ki alırlar.
 
Hal böyleyken nasıl olur da, Muhbir-i Sadık (doğru haber veren), doğruluğu dillere destan Rasulullah'ın tekrar tekrar haber verdiği ahiretteki azaba inanmazlar? İnansalar da tedbir alıp kurtulma yollarını düşünmezler?
Halbuki O, kurtuluş yollarını da göstermiştir.
 
Muhbir-i Sadık Hazretleri’nin sözlerine bir yalancının sözleri kadar önem vermemek nasıl bir imandır?”