Sana Boyun Büküyorum! (Rabbime)

Sana Boyun Büküyorum! (Rabbime)

SANA BOYUN BÜKÜYORUM! (RABBİME)

Ne lâtiftir gözüm, kaşım;
Kudretine bakıyorum.
Kimseye eğilmez başım;
Önünde diz çöküyorum,
Sana boyun büküyorum.
 
Beni kusursuz arama,
Söz verdim, girdim ihrama.
Nefsim yüce bir dağ ama;
Adım adım çıkıyorum,
Sana boyun büküyorum.
 
Karalardan halâs eden,
Suyum gelir o kâseden.
Fikir almam vesveseden;
Kulağımı tıkıyorum,
Sana boyun büküyorum.
 
Çağırdın, geldim işime,
Duyanlar düştü peşime.
Dönmem artık geçmişime;
Gemileri yakıyorum,
Sana boyun büküyorum.
 
Sînemi kıl kalbi selim,
Bir katre ver aşk-ı ilim.
Evler yıkan sel değilim;
Damla damla akıyorum,
Sana boyun büküyorum.
 
İhramcızâde imamım,
Gitti adım ve endâmım.
Gururumadır bühtânım;
Gırtlağını sıkıyorum,
Sana boyun büküyorum...