İpsiz Ve Mezhepsiz!

İpsiz Ve Mezhepsiz!

İPSİZ VE MEZHEPSİZ!

'Peygamberin mezhebi neydi?' demiş, mezhepsiz!
Boyunu fazlasıyla aşan söz etmiş, ipsiz!
 
Bir kuyuya düşmüş ki, idrar dolu ve dipsiz!
Bir Nebînin mezhebi, sünnetidir edepsiz!
 
Kur'ân'ı kullanıyor, getirene minnetsiz!
Üzerinde tepinip, dans ediyor sünnetsiz!
 
Âyeti okuyor da, mânâsı hüviyetsiz!
Sokağın ortasında, yıkanıyor küvetsiz!
 
Bir külüstür araba, ittiriyor izinsiz;
Gazı köklüyor amma, motorsuz ve benzinsiz!
 
Ne tefsir var, ne fıkıh; Hep sallıyor mesnetsiz!
Müçtehide sövmekle, mal veriyor senetsiz!
 
Ne akâid okumuş, ne siyerden; Görevsiz!
Hiçbir ilmin dalı yok; Bu nasıl ders ödevsiz?
 
Ulemânın izleri, olur mu hiç gereksiz?
Sünnet, icmâ ve kıyas, yoksa dînin direksiz.
 
Kibrinden dönemiyor, tövbelere niyetsiz;
Hep radikal, marjinal, ihlassız, cemiyetsiz.
 
Sen Kitâb'a ehilsin, Hanîfe ehliyetsiz!
Kaç âlim yetiştirdin, seni cibiliyetsiz?..
 
"...Hâlbuki bunun hükmünü Peygambere ve âlimlere götürselerdi, elbette bunlardan hüküm çıkarmaya gücü yetenler, onu anlayıp bilirlerdi..." (Nisa 83)