Sitem Etme!

Sitem Etme!

SİTEM ETME!

Ceylan gözlü, edalı yar,
N'olur bana sitem etme!
Her deminde Hüdâ'lı yar,
N'olur bana sitem etme!
 
Hikmet bildik her sözünü,
Gecen ile gündüzünü.
Lütfedip çevir yüzünü;
N'olur bana sitem etme!
 
Nazarın ile olmalı,
Mukaddes yükün hamalı.
Gözlerin bakar îmâlı!
N'olur bana sitem etme!
 
Endamında bin bir cevher,
Hesaptayım vakti seher.
Kadrini bilmezsem eğer,
N'olur bana sitem etme!
 
Bu serzeniş kime hancı?
Kim tanıdık, kim yabancı?
Kapında bir kör dilenci;
N'olur bana sitem etme!