Etiket: kabirde yatan zatlardan dua istenebilir mi