Etiket: medet ya ali medet ya geylani demek doğru mudur fetva oku