HATME ZİKİRLERİ CAİZ MİDİR?

HATME ZİKİRLERİ CAİZ MİDİR?
HATME ZİKİRLERİ CAİZ MİDİR?

Soru: Selamun aleyküm hocam biiznillah iyisinizdir inşallah. Hocam Nakşibendi'lerin Hatme zikri uygun mudur?

Cevap: Ve aleykum selam, Sıhhat veren Rabbime hamd olsun!
 
Hatm-i hâcegân, Nakşibendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Hâcegân, büyük hocalar demektir.
Bu zikrin içinde İhlas suresi çokça okunduğu ve 3 İhlas okumanın bir hatim sevabına eşit olduğu hadisi şeriflerinden dolayı da Hatme adı verilmiştir.
 
Hatmenin Kur'an'dan delili: "(Resulüm!) Sabah akşam Rablerine, Onun rızasını isteyerek dua (ibadet ve zikir) edenlerle birlikte bulunmaya candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme..." (Kehf 28)
 
Bu ayet indiği zaman Resûlulah (s.a.v) Efendimiz, bu kimseleri araştırmak için mescide çıktı. Mescitte zikreden bir topluluk buldu. Bunlar elbiseleri eski fakir ve garip Müslümanlardı. Onları görünce hemen yanlarına oturdu ve: "Ümmetim içinde benim kendileriyle birlikte olmamı emrettiği kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun." buyurdu.
(Taberi, Camiul-Beyan, İlgili ayetin tefsiri; İbnu Kesir, Tefsirul-Kuranil-Azim, V, 153; Suyuti, ed-Dürrül-Mensur, V, 381; Ebu Nuaym, Marifetus-Sahabe, III, No: 4634.)
 
Asr-ı saadette bizzat Allah'ın Peygamberinin (aleyhisselatü vesselam) toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır.
Ahmed b. Hanbel'in naklettiği bir olay şöyledir: "Şeddad b. Evs anlatıyor:
Hazreti Peygamberle beraber bir evde idik.
Bize sordu: "İçinizde garib; yani ehl-i kitaptan bir kimse var mı?" Biz: "Hayır" dedik. Sonra kapıyı kapatmamızı emretti ve şöyle dedi.
"Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilahe illallah deyin." Ellerimizi kaldırdık ve la ilahe illallah dedik. Sonra Peygamberimiz: "Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi, sen beni bu kelime ile gönderdin, bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden dönmezsin." dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sevinmez misiniz, Allah sizin hepinizi afvetti" (Müsned, IV, 124)
 
Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayette anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Allah Rasûlü bir gün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına vardı. Onlara niçin böyle oturduklarını sordu. Onlar da: "Kendilerine başta İslam olmak üzere pek çok nimetler veren Allah'ı zikretmek için bir araya geldiklerini" anlattılar. Peygamberimiz tekrar: "Siz gerçekten sadece Allah' ı zikretmek için mi toplandınız?" diye ısrarla sorunca sahabîler: "Vallahi sadece bu maksadla bir araya geldik." diye yemin ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: "Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi. Cebrail bana: "Allah'ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince, ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim." (Müslim, Zikir, hadis: 2701) buyurdu.
 
Yine başka bir rivayette, Efendimiz (aleyhisselam), mescitte zikredenlerin yanına gelerek: "Sizin üzerinize Allah'ın rahmetinin indiğini gördüm; ona sizinle ben de ortak olmak istiyorum." buyurdular ve halkaya oturdular. (Suyuti, ed-Dürrül-Mensur, V, 382.)
 
Yine Resululah Efendimiz, bir defasında: "Cennet bahçelerine uğradığınızda, oralardan çokça istifade edin" buyurdu. Ashab-ı Kiram: 'Cennet bahçeleri neresidir?' diye sorduklarında, Resul-i Ekrem Efendimiz: Zikir halkalarıdır. buyurdu. (Tirmizi, Deavat, 82; Ahmed, Müsned, III, 150.)