TAKKE İLE TUVALETE GİRMEK SÜNNET MİDİR?

TAKKE İLE TUVALETE GİRMEK SÜNNET MİDİR?

TAKKE İLE TUVALETE GİRMEK SÜNNET MİDİR?

Soru: Selamu aleykum hocam. Takke ile tuvalete girmek sünnet midir?

Cevap: Ve aleyküm selam

İmam Beyhaki, Sünen'inde, Peygamberimiz (aleyhisselâtü vesselâm)'ın tuvalete gireceği zaman başını örttüğünü bildiriyor. (Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, I,96)
 
Başka bir hadiste, “def-i hacet zamanında örtününüz” diye buyurulmuştur. (Neylu'l-Evtar, 1/74)
 
Hz. Ebu Bekir (radiyallahü anh)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Allah’tan gereği gibi haya etmelisiniz. Bilesiniz ki, ben helaya çıktığımda Allah’a karşı duyduğum hayadan ötürü başımı örterim.” (Kenzu’l-Ummal, h.no: 8518)
 
Fıkıh kitaplarında, tuvalet esnasında başı örtmenin bir edep olduğu belirtilmektedir. (Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/203)