ABDEST ALANA SELAM VERİLİR Mİ? - KİMLERE SELAM VERİLMEZ?

ABDEST ALANA SELAM VERİLİR Mİ? - KİMLERE SELAM VERİLMEZ?

ABDEST ALANA SELAM VERİLİR Mİ? - KİMLERE SELAM VERİLMEZ?

Soru: Abdest alırken konuşulmaz ama selam verilince almak uygun olur mu? Kimlere selam verilmez?

Cevap: Selama karşılık veremeyecek durumda olanlara selam vermek mekruhtur.

Kur'an okuyana, hutbe dinleyene, abdest alana, namaz kılana, ilimle meşgul olana ve yemek yiyenlere selam verilmez.
 
Selam verilenler, bu işlerden biriyle meşgulse, selamı almazsa sorumlu olmaz.
 
Konuyu maddeler halinde sıralarsak;
 
Şu kişilere, meşgul oldukları işten dolayı selam verilmez:
 
1- Namazda olana,
2- Hutbe okuyana ve hutbeyi dinleyene,
3- Kur'an-ı kerim okuyana ve dinleyene,
4- Vaaz edene ve dinleyene,
5- Fıkıh dersi çalışana,
6- Din dersi verene ve din dersi ile meşgul olanlara,
7- Eşi ile meşgul olana,
8- Avret yeri açık olana,
9- Abdest bozmakta olana,
10- Yemek yemekte olana.
 
Baştan ikisi hariç, diğerlerine selam verilirse, alma mecburiyeti yoksa da selamı almaları iyi olur.
 
Şu kişilere de her zaman selam verilmez:
 
1- Yabancı kızlara ve genç kadınlara,
2- Kumarbaza ve her oyunu oynayana,
3- İçki içenlere,
4- Gıybet edenlere,
5- Şarkıcılara,
6- Fasıklara (Açıktan günah işleyenlere),
7- Kadınlara, kızlara bakanlara selam verilmez.
 
Selam verilmesi caiz olmayan bu kimseler selam verirlerse, selamları alınır, fitne çıkarılmaz. Gayri müslimlere, ancak iş düştüğü zaman selam verilebilir ve selamları alınır.
Bid’at ehline de ihtiyaç halinde selam verilir.
Zengine, zengin olduğu için selam vermek caiz değildir.
Dilencinin, dilenirken verdiği selamı almak gerekmez.
Yabancı kadın ihtiyar ise selam verilir. (Dürr-ül-muhtar)

Konuyla ilgili sohbet: İnsanı sevmek istiyor musun? Selam ver!