ALLAH'IN RAUF ESMASI HAKKINDA NE DİYEBİLİRSİNİZ?

ALLAH'IN RAUF ESMASI HAKKINDA NE DİYEBİLİRSİNİZ?

ALLAH'IN RAUF ESMASI HAKKINDA NE DİYEBİLİRSİNİZ?

Soru: Hocam Allah'ın Rauf yani şefkatli esmasının anlamını biraz açıklarmısınız?

Cevap: Allah Teala, kullarına bir anneden çok daha fazla şefkatlidir. 
Bu esma hakkında meşhur tefsirinde, İmam Razi şöyle der:
 
“Allah, kullarına karşı raûftur” ayetine gelince;
 
Sınırlı ve az bir ibadete mukabil, Allah'ın ebedî nimet vermesi;
 
Canlarını kurtarmak için (kalbi imanla dolu olduğu halde), inkârı ifâde eden şeyleri söylemeye müsaade etmesi;
 
Herkese ancak gücünün yeteceği şeyi teklif etmesi;
 
Yine küfür üzerinde yüz sene kalmış olsa bile, bir an bile tevbe eden kimsenin bütün cezasını düşürüp, ona ebedî bir sevab vermesi;
 
Canlar ve mallar aslında kendisinin mülkü olduğu halde, kullarına bir rahmet ve ihsanı olmak üzere, kendi mülkü olan bu şeyleri, kendi mülküyle satın alması, O'nun re'fetindendir." (Fahreddin Razi - Tefsir ül Kebir)