NAMAZLARDA YAPTIĞIMIZ SEHİV SECDESİNİN DELİLİ NEDİR?

NAMAZLARDA YAPTIĞIMIZ SEHİV SECDESİNİN DELİLİ NEDİR?

NAMAZLARDA YAPTIĞIMIZ SEHİV SECDESİNİN DELİLİ NEDİR?

Soru: Hocam namaz kılarken unuttuğumuzda ya da bişeyleri yanlış yapınca sehiv secdesi yapıyoruz. Bunun delili nedir?

Cevap: Sehiv secdesinin delili, Resulullah (aleyhisselatü vesselam)'ın uygulaması ve sahih sözleridir.

Abdullah İbnu Mâlik İbnu Büheyne (radıyallahu anh) anlatıyor:
 
"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) öğle namazının ilk iki rekatini tamamlamıştı (oturması gerektiği halde oturmadan) kalktı. Namazı bitirince iki (ziyade) secde daha yaptı, ondan sonra selam verdi." (Buharî, Sehv 1, 5 ; Ezân 145,147, Eymân 15 ; Müslim, Mesacid 85, (570) ; Muvatta, Salât 65, ( 1, 96) ; Ebu Dâvud, Salât 200, (1034, 1035); Tirmizî, Salât 288, (391); Nesâî, Sehv 21, (3,19, 20), 28, (3, 34), İftitâh 196, (2, 244) ; İbnu Mâce, İkâmet 131,(1206)
 
Başka bir hadiste;
 
İbnu Mes'üd (radıyallalhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
 
"Namaz kılarken üç mü kıldım, dört mü kıldım diye şüpheye düşersen, eğer zann-ı gâlibin dört ise hemen teşehhüd yap, sonra sen daha otururken ve selam vermemişken iki secde daha yap; sonra aynı şekilde teşehhüd oku, sonra selam ver." (Ebu Dâvud, Salât 198, (1028)
 
Ebu Sa'îdi Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
 
"Biriniz namazında, iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şekke düşerse, şekki atsın, yakîn kesbettiği hususu esas alsın, sonra da selam vermezden önce iki secdede bulunsun. Eğer (bu kıldığı ile) beş rekat kılmışsa namazını onunla (sehiv secdesiyle) çift yapmış olur. Dördü tam kılmış idiyse, o iki secdesi, şeytanın burnunu sürtme olur." (Müslim, Mesâcid 88, (571);Muvatta, Salât 62,(1, 95); Ebu Dâvud, Salât 197, (1024,1026, l027, l029); Tirmizî, Salât 291., (396); Nesâî, Sehv 24, (3, 27); İbnu Mâce, İkâmet 132, (1210); 133, (1212)
 
Abdurrahman İbnu Avf (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
 
"Biriniz namazında yanılır da bir mi, iki mi kıldığını bilemezse, namazını bir üzerine bina etsin; iki mi, üç mü kıldığını bilmezse iki üzerine bina etsin; üç mü, dört mü kıldığını bilmezse üç üzerine bina etsin, sonra da selam vermezden önce iki (ziyâde) secde yapsın." (Tirmizî, Salât 291, (398)