PEYGAMBERİMİZİN ÖZEL ZİKİR DERSİ VERDİĞİ BİR SAHABE VAR MIDIR?

PEYGAMBERİMİZİN ÖZEL ZİKİR DERSİ VERDİĞİ BİR SAHABE VAR MIDIR?

PEYGAMBERİMİZİN ÖZEL ZİKİR DERSİ VERDİĞİ BİR SAHABE VAR MIDIR?

Soru: Kıymetli hocam. Bugün tarikatlerde verilen özel zikir derslerinin Peygamberimiz döneminde de verildiğine dair bir rivayet var mıdır?

Cevap: Efendimiz aleyhisselam'ın, damadı Hazreti Ali'ye ve kızı Fatıma'ya (radiyallahu anhüma) talim ettiği 99 kez söylenen Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber tesbihatı meşhurdur.

Bunun dışında, Hadis hafızı İmam Suyutî hazretlerinden de bir nakile rastgelmiştim:
 
"Ebû Hureyre’nin (radiyallahü anh) 2000 düğüm bulunan bir ipi vardı, onunla 12000 tesbih çekmedikçe uyumazdı. Bunu İkrime şöylemiştir." (İmâm-ı Suyûtî, el-Minha fi's-Sibha)