AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTABİLİR MİYİZ?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTABİLİR MİYİZ?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTABİLİR MİYİZ?

Soru: Hocam, kurban bayramının arefe gününde oruç tutabilir miyiz? O günde oruç tutmanın mükafatının çok olduğunu söyleyende var, bid'at olduğunu söyleyende var doğrusunu sizden öğrenmek istedim.

Cevap: Arefe gününde oruç tutmak, Peygamberimiz aleyhisselam'ın her yıl yerine getirdiği bir sünnetidir.

Efendimiz, Zilhicce ayının ilk on gününü oruçlu geçirmeyi adet edinmiş idi.
 
Özellikle arefe günü oruç tutmak hakkında ise şöyle buyurdu:
 
“Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm 197)
 
Allah'ımızı en çok tanıyan ve O'na en yakın olan insan, Muhammed Mustafa, "umulur" diyorsa, Allah günahlarımızı affeder demektir.
 
Yine Zilhicce orucu hakkında teşvik edici bir başka hadisi de şudur;
 
“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan (her bir) oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de, Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” (Tirmizi, Savm 52; İbn Mace, Sıyam 39)
 
Ayrıca, arefe günü oruç tutmaya bid'at diyenin kendisi bid'attir...