Batıl Aziz Bayındır

Batıl Aziz Bayındır

BÂTIL AZİZ BAYINDIR

Şefaatten âri olmuş,                              
Bu bâtıl Aziz Bayındır.                          
Velîlerin pîri olmuş,                                 
Şu bâtıl Aziz Bayındır.                            
 
Ehli Sünnet'e 'Şans' diyor!                        
Hasan görüyor, 'Hans' diyor!                 
Papaza 'Ekselans' diyor,                       
Şu bâtıl Aziz Bayındır.                          
 
Hitâbeti meymenetsiz,                          
Kemiği yalıyor etsiz,                              
Hem mezhepsiz, hem                         
mesnetsiz,                                                                                
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
Haricînin bayraktarı,
Vehhâbî'nin silahtarı,
Karanlığın taraftarı,
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
Mağrip görüp, ‘Maşrik’ diyor!
Kimi sevsen, ‘Teşrik’ diyor!
Mevlânâ'ya ‘Müşrik’ diyor!
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
İmam Âzam, İmam Ahmed...
Hiç takmıyor delil, sened!
Tasavvufu ediyor red,
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
Çakma Gandalf iste, çıkar!
Nuri, Beyaz, deste çıkar.
Köpük gibi üste çıkar,
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
‘Eyüp Sultan bid'at’ demiş!
Gazâlî'den tokat yemiş!
Yırtık çoraptan fırlamış,
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
Sağ gösterir, gider sola!
‘Gemi’ der, biner gondola!
İslamoğlu'yla kol kola,
Şu bâtıl Aziz Bayındır.
 
Hakka sövme, eden bulur!
Ayet hadis neye durur?
"Kafir diyen, kafir olur."
Be bâtıl Aziz Bayındır.
 
Ateş olma, semâver ol!
Müslümana birader ol!
"Sâdıklarla beraber ol!"
He bâtıl Aziz Bayındır...