BAZI AYETLERDE GEÇEN TAĞUT KELİMESİ NE DEMEKTİR?

BAZI AYETLERDE GEÇEN TAĞUT KELİMESİ NE DEMEKTİR?

BAZI AYETLERDE GEÇEN TAĞUT KELİMESİ NE DEMEKTİR?

Soru: Hocam Kur'an'da bazı ayetlerde gördüğüm tağut kelimesinin manasını soracaktım bu ne demektir?

Cevap: Müfessirlerin piri İmam Fahreddini Razi, meşhur tefsirinde bu kelimeye değinmiştir:

"Tâğût Ne Demektir?

Hak Teâlâ'nın, "Kim tâgûtu inkâr edip de..." buyruğuna gelince... Tâgût kelimesinde "tâ" harfi, zaiddir. Tâgût kelimesi (azdı, saptı, haddi aştı, taştı) kelimesinden iştikak etmiştir.

Müfessirler, "tâgût" hakkında beş görüş zikretmişlerdir:

1) Ömer, Mücahid ve Katâde'ye göre, Şeytan'dır.

2) Saîd İbn Cübeyr, Kâhin olduğunu söylemiştir.

3) Ebu'l- Âliye'ye göre, Sihirbazdır.

4) Bazıları da "putlardır" demişlerdir.

5) Cinlerin ve insanların taşkınlıkları olup, azan, haddi aşan her şeydir. Bunun tahkiki şöyledir:
Bu şeylerle bir araya gelindiğinde tuğyan ve azgınlık hasıl olduğundan, bu şeyler tuğyan ve azgınlık için birer sebep olmuş olurlar. Nitekim şu âyet-i kerimede olduğu gibi:

"Rabbim, muhakkak ki bu putlar, insanlardan pekçoğunu sapıttılar."

(İbrahim 36) (İmam Fahreddini Razi / Tefsir)