BİR SOHBETİNİZDE İMAMI RABBANİ'NİN DE BİR DÖNEM VAHDETİ VÜCUDA İNANDIĞINI, SONRA VAHDETİ ŞÜHUDA KARAR KILDIĞINI ANLATTINIZ. BU HANGİ MEKTUPTA GEÇİYOR?

BİR SOHBETİNİZDE İMAMI RABBANİ'NİN DE BİR DÖNEM VAHDETİ VÜCUDA İNANDIĞINI, SONRA VAHDETİ ŞÜHUDA KARAR KILDIĞINI ANLATTINIZ. BU HANGİ MEKTUPTA GEÇİYOR?

BİR SOHBETİNİZDE İMAMI RABBANİ'NİN DE BİR DÖNEM VAHDETİ VÜCUDA İNANDIĞINI, SONRA VAHDETİ ŞÜHUDA KARAR KILDIĞINI ANLATTINIZ. BU HANGİ MEKTUPTA GEÇİYOR?

Soru: Hocam bir sohbetinizde, İmamı Rabbani'nin de bir dönem Vahdeti Vücud akidesinde olduğunu ama daha sonra Vahdeti şühud mertebesine eriştirildiğini söylemiştiniz. Bu hangi mektubunda geçiyor nakledebilirmisiniz?

Cevap: Birkaç mektubunda daha rastgelmiştim bu sözüne ama şimdi 43. Mektubunda buldum:

"...Allahü teâlâ, bizi ve sizi ve bütün milletimizi, insanların efendisinin “aleyhisselâm” yoluna, hem zâhirde, hem bâtında, tam uymakla şereflendirsin! Âmîn.
 
Sevgili hocam “kaddesallahü sirrehu” çok zemân, tevhîd-i vücûdî yolunda idi. Risâlelerinde ve mektûblarında, bu yolu gösterdi. Fekat sonra, Hak teâlâ lutf ederek, bu makâmdan ilerletdi. Bu dar bilgilerden kurtardı. Talebesinden Abdülhak diyor ki, son hastalığından bir hafta evvel buyurdu ki, (Pek iyi anladım ki, tevhîd-i vücûdî, dar bir sokak imiş. Ana cadde, başka imiş. Böyle olduğunu, önceden de biliyordum. Fekat, şimdi pek yakîn anladım). Bu fakîr, hocama hizmet ettiğim zamânlar, tevhîd-i vücûdî yolunda idim. Bu yolu kuvvetlendiren keşfler hâsıl olmakda idi. Fekat, Allahü teâlânın ihsânı, bu makâmdan kurtarıp, dilediği makâmla şereflendirdi. Sözü uzatmamak için, burada kesiyorum. Vesselâm." (İmamı Rabbani, Mektubat - 43. Mektup)