CUMA HUTBESİNDE AMİN DEMEK CAİZ MİDİR?

CUMA HUTBESİNDE AMİN DEMEK CAİZ MİDİR?

CUMA HUTBESİNDE AMİN DEMEK CAİZ MİDİR?

Soru: Hocam, Cuma namazında hutbe esnasında Peygamberimizin ismini işittiğimizde salavat getirebilir miyiz veya dua edebilir miyiz?

Cevap: Cuma Namazında Hutbeyi Dinlerken 'Âmin' Demek veya Sesli Salavat Getirmek Caiz Değildir!

İbn Âbidin (rahmetullahi aleyh) Reddü'l-Muhtâr adlı eserinde şöyle demektedir:

"İmam hutbede duaya başladığında (veya herhangi bir dua ettiğinde), cemaatin ellerini kaldırarak "âmin" demeleri câiz değildir. Eğer bunu yaparlarsa günahkâr olurlar. Aynı şekilde hutbede Peygamberimiz'in (s.a.v) ismi geçtiğinde sesli bir şekilde salavat getirmek de câiz değildir. Salavat kalben getirilmelidir. Ayrıca hutbe esnasında tesbih çekmek de mekruhtur. Hatibin can kulağıyla dinlenmesi gerekir. Fetva buna göre verilmiştir." (İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, ale'd-Dürri'l-Muhtâr 5/73)