EHLİ SÜNNET YOLUNUN DOĞRU YOL OLDUĞUNA KURANDAN BİR DELİL GETİRİN?

EHLİ SÜNNET YOLUNUN DOĞRU YOL OLDUĞUNA KURANDAN BİR DELİL GETİRİN?

EHLİ SÜNNET YOLUNUN DOĞRU YOL OLDUĞUNA KUR'AN'DAN BİR DELİL GETİRİN?

Soru: Çokluğuyla övünüp durduğunuz Ehli Sünnet yolunun doğru yol olduğuna Kur'andan tek bir delil getiremezsiniz değilmi hoca?

Cevap: Bir değil, yüz delil bile getirebilirim, lakin anlayana sivri sinek orkestra...

Rabbimiz Teala buyurdu:

“Eğer, onlar da SİZİN İNANDIĞINIZ GİBİ İNANIRLARSA doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (Bakara 137)

Allah Teala hazretlerinin bu ayette bahsettiği "SİZ" kimlerdir? El cevap: Peygamberimiz ve sahabileridir. (Allah'ın selamı öncülerin üzerine olsun)

Şu halde doğru yolda olduğumuzu iddia edebilmek için, onların inandığı gibi inanmalı ve yaşadığı gibi de yaşamalıyız.

Zira, Rabbimiz, "...dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar..." buyurarak, o hayırlıların yolunu takip etmeyen 72 sapık fırkanın anlaşmazlık, kavga, kaos ve çelişkiler içinde boğulacaklarını bildiriyor...

Hadi senin hatrın için Kur'an'dan bir delil daha getireyim:

"Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira, o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (En'am 153)

Resulullah aleyhisselatü vesselam, bu ayeti okuduktan sonra yere uzun ve düz bir çizgi çizdi ve yanına paralel küçük çizgiler çizdi.
Uzun çizginin, kendisi ve sahabesinin yolu olduğunu; yandaki kısa, paralel çizgilerin de sapık fırkaların yolları olduğunu bildirdi...
 
Sırât-ı Müstakîm Nedir?
 
İbn Abbâs'tan rivayetle, Ali İbn Ebu Talha, "Ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki; sonra sizi O'nun yolundan ayırır.", "Dine bağlı kalın ve onda tefrikaya düşmeyin." (Şûrâ 13) ve Kur'an'daki benzer âyetler hakkında şöyle der:
"Allah Teâlâ, inananlara cemaat olmayı emretmekte, ihtilâf ve ayrılıktan men etmektedir. Onlardan öncekilerin sadece Allah'ın dini husûsundaki düşmanlıkları ve münâkaşaları yüzünden helâk olduklarını kendilerine haber vermektedir. Bu sözün bir benzerini Mücâhid ve birçokları da söylemiştir.
 
İmâm Ahmed İbn Hanbel der ki: Bize Esved İbn Amir'in... Abdullah İbn Mes'ûd'dan rivâyetine göre, o şöyle demiştir:
"Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) eliyle yere bir çizgi çizerek;
"İşte Allah'ın dosdoğru yolu budur" buyurdular. Bu çizginin sağına ve soluna çizgi çizip; "İşte bu yollar da, üzerinde bir şeytan bulunupta ona çağırmayan hiç birisi yoktur" buyurdular. "Ve şüphesiz ki bu; Benim dosdoğru yolumdur. Ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki; sonra sizi O'nun yolundan ayırır." âyetini okudular.
Hadîsi, Hakim de Asam kanalıyla... Ebu Bekr İbn Ayyâş'dan rivâyet etmiş ve sahîh olduğunu, Buhârî ve Müslim'in tahrîc etmediklerini söylemiştir.
 
İbn Cerîr der ki: Bize Muhammed İbn Abd'ül-A'lâ'nın... Ebân'dan rivâyetine göre; bir adam İbn Mes'ûd'a 'Sırât-ı Müstakîm nedir?' diye sordu.
O şöyle karşılık verdi:
"Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) bizi, onun başında bırakmıştır. Onun öbür ucu cennettedir. Sağında ve solunda yollar vardır. Buralarda, geçenleri oralara çağıran kişiler vardır. Kim bu yollara girerse, yolu cehenneme varır.
Sırât-ı müstakîm'e giren kişi, onunla cennete ulaşır."
Bu sözlerinden sonra İbn Mes'ûd: "Ve şüphesiz ki bu; Benim dosdoğru yolumdur. Ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki; sonra sizi O'nun yolundan ayırır..." âyetini okudu. (İbni Kesir - Tefsir)
 
Son olarak bu Ehli Sünnet yoluna uymayı reddenleri tehdit eden bir ayeti kerime ile bitireyim:
 
“Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.” (Nisa 115)