HACERÜL ESVED TAŞI ÖNEMSİZ BİR TAŞ MI?

HACERÜL ESVED TAŞI ÖNEMSİZ BİR TAŞ MI?

HACERÜL ESVED TAŞI ÖNEMSİZ BİR TAŞ MI?

Soru: Hocam, bir arkadaşım Kabe'deki Hacerül Esved taşına çok fazla hürmet edildiğini, halbuki hazreti Ömer'in bu taşa hiç önem vermemek gerektiğini söylediğini aktardı. Bu bilgi doğrumudur?

Cevap: Bu bilgi yanlı (Muhtemelen reformistlerden etkilemiş) ve yanlış bir bilgidir.

Biz Müslümanlar, son Peygamber Muhammed aleyhisselam, Kâbe'yi tavaf ederken her şavtta o taşa selam verdiği ya da elini sürdüğü için hürmet ederiz ve Peygamberimizin bu Cennet taşına gösterdiği saygıyı biz de gösteririz.

Konu hakkında müfessirlerin piri İmam Fahreddini Razi'den bir nakil yapalım:

"Hacer-i Esved'in Eminliği

Rivayet olunduğuna göre, Hz. Ömer (ra.), Hacer-î Esved'i öpmüş ve "Sen ne zararı, ne faydası olan bir taşsın. Eğer Resulüllah (s.a.s)'ın seni öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim" demiştir.

Bunun üzerine, Hz. Ali (k.v) ona, "Fayda ve zarar vermeyeceğini kim demiş. O, zarar da verir, fayda da verir. Çünkü Allah Teâlâ, Hz. Âdem (a.s)'in zürriyetinden mîsâk (söz) alınca, bu mîsâkı beyaz bir kağıda yazdı ve o gün Hacer-i Esved'in bulunduğu rüknün (köşenin), bir dili, iki dudağı ve iki gözü vardı. Cenâb-ı Hak, "Ağzını aç" dedi ve bu kağıdı ağzına koydu:
"Kıyamete kadar sana, yani bu mîsâka vefa göstereceklerin, buna karşılık Allah'tan vefa bulacaklarına şahid ol" dedi.
 
Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a), "Ey Hasan'ın Babası, senin içlerinde yer almadığın bir toplumda ben de bulunmam" dedi." (Fahreddini Razi / Tefsir; Tîn 3.)