HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN PEYGAMBERİMİZİN HZ. ALİ'YE ÖĞRETTİĞİ TERKİBİ NAKLEDER MİSİNİZ?

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN PEYGAMBERİMİZİN HZ. ALİ'YE ÖĞRETTİĞİ TERKİBİ NAKLEDER MİSİNİZ?

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN PEYGAMBERİMİZİN HZ. ALİ'YE ÖĞRETTİĞİ TERKİBİ NAKLEDER MİSİNİZ?

Soru: Sevgili hocam, bir vaazda dinledim hz. Ali Peygamberimizden hafızasının zayıflığına şifa olmaı için bir dua istiyor. Dört rekatlık bir namaz tavsiye ediyor Peygamberimizde. Bu namazı tarif eden hadisi nakledermisiniz?

Cevap: Rasûlullah (s.a.s.), Hz. Ali (r.a.)'nin Kur'an'ı unutma şikâyetini tedâvi etmiştir. İbn Abbas anlatır: "Rasûlullah (s.a.s.) 'ın yanındayken âniden Ali (r.a.) geldi; "Anam babam sana fedâ olsun ey Allah'ın Rasûlü! Kur'an'ı unutuyor, hatırlayamıyorum." deyince, Rasûl (s.a.s.):

"Ey Hasan'ın babası, öğrendiğinde sana ve senin öğrettiklerine fayda verecek, öğrendiğini aklında tutmanı sağlayacak olan birkaç cümle öğreteyim mi?" Ali (r.a.); "evet, ey Allah'ın elçisi, öğret" cevabını verdi. "Cuma gecesi gelince, yapabilirsen, gecenin son üçte birinde kalk; çünkü bu saatler şâhidlidir ve bu saatlerde yapılan duâlar kabul edilir. Kardeşim Ya'kub çocuklarına: 'Sizin için Rabbimden, sonra bağışlanma dileyeceğim' (12/Yûsuf, 98) demişti ki 'sonra' demekle 'Cuma gecesi gelince' demek istemiştir. Yapamazsan, gece yarısı kalk, onu da yapamazsan gecenin başında kalk ve dört rekât namaz kıl. Birinci rekâtta Fâtiha ve Yâsin okursun. İkinci rekâtta Fâtiha ve Hâ Mîm/Duhân okursun. Üçüncü rekâtta Tebâreke('l Mufassal'ı) okursun. Tahiyyâtı bitirince Allah'a hamdet, övgüsünü güzelce yap, bana ve öteki nebîlere salevât getir. Mü'min erkek ve kadınlar için ve senden önce iman etmiş kardeşlerine mağfiret dile. Bundan sonra şöyle duâ et:

'Ey Allah'ım! Beni yaşattığın müddetçe, günahları terketmek sûretiyle beni kayır. Beni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmekten alıkoy. Senin râzı olduğun şeylere güzel bakmayı nasip eyle. Ey gökleri ve yeri yaratan, celâl, kerem ve izzet sahibi Allah'ım, Ey Allah, ey Rahmân, senin celâlin ve vechin hürmetine, Kitabını öğrettiğin şekilde ezberlememi kalbime sağlamanı isterim. Benden râzı olacağın şekilde onu okumamı nasip et. Ey gökleri ve yeri güzelce yaratan, ya Allah! Ya Rahmân! Gözümü kitabınla aydınlatmanı, dilimi kitabınla söyletmeni, kalbimi kitabınla rahatlatmanı, göğsümü kitabınla açmanı, bedenimi kitabınla hareket ettirmeni Senden isterim. Çünkü bu uğurda bana Senden başka yardım edecek, Senden gayrı bana verebilecek yoktur. Yüce ve büyük olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi olan yoktur.'

Ey Hasan'ın babası, bunu 3 - 5 - 7 Cuma uyguladığın zaman, Allah'ın izniyle duan şaşmaz, kabul olur." İbn Abbas (r.a.) der ki: Yemin ederim ki Ali 5-7 Cuma geçince Rasûlullah'a, yine böyle bir mecliste geldi: "Ey Allah'ın rasûlü, bundan önce dört civarında âyet okuyor ve ezberliyordum. Sonra tekrar okumak isteyince unutuyordum. Bugün 40 civarında âyet öğreniyorum. Tekrar okuduğum zaman, sanki Allah'ın kitabı gözümün önünde gibi. Bir söz duyuyordum, cevap verdikten sonra unutuyordum. Şimdi sözü duyuyorum, konuştuğumda bir kelimesini bile unutmuyorum." Rasûlullah (s.a.s.): "Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ey Ebu'l Hasan, sen mü'minsin/buna inanıyorsun" buyurdu. (Tirmizî, Deavât 5; Tâc, V/140-142)