İki Hristiyanla Konuştum!

İki Hristiyanla Konuştum!

İki Hristiyanla Konuştum!

Vehhabilere, Şiilere ve Diyalogçulara yaptığımız reddiyeler gibi, Hristiyanlara yaptığımız reddiyeler de internet üzerinden izleniyor, okunuyor ve bazıları tarafından bize geri dönüşler oluyor.
Elbette ki her sorulan soruyu cevaplamaya kalkışsak, talebelerle ve vazifelerimizle ilgilenemeyip ibadet ve kulluk dengesini koruyamayız.
Bu sebeple, soru soran kişilerin soruyu soruş edebine ve samimiyetine bakarak cevaplayıp cevaplamayacağıma karar veriyorum.
 
Kuru inat ile hareket eden, kavgayı seven, radikal ve fanatik olan bid'at sahiplerine ve gayri müslimlere geri dönüş yapmıyorum, lakin hidayetleri için dua ediyorum!
 
Aşağıda, iki Hristiyan vatandaşla olan yazışmalarımı aktarıyorum. İnşaallah birçoğunun doğruyu bulmasına ve hidayetine vesile oluruz...
 
Hristiyan: Videolarınızı izledim. Bizi yanlış tanıtıyorsunuz. Rab İsa'yı tanımıyorsunuz! Bizi konuşmaya hakkınız yok! (Alışmışlar diyalogçuların pohpohlamasına. Biz Allah'ın kelimelerini söyleyince, kalplerine C-4 patlayıcısı yapışıyor sanki!)
 
Müslüman: Siz, gerçekten İsa aleyhisselam’ın bir tanrı, ya da tanrının oğlu olduğuna inanıyor musunuz?
Hristiyan: Elbette. Mesih, bizim günahlarımız için kendini babasına feda etmiş ve çarmıha gerilmiş bir oğul ve tanrıdır.
 
Müslüman: İsa Nebi’nin bir ilah olduğuna deliliniz var mıdır?
Hristiyan: Rab İsa ölüyü diriltmiştir. Hiçbir peygamberin böyle bir mucizesi yoktur. Tanrı, oğlu olduğu için Mesih’e böyle bir güç vermiştir.
 
Müslüman: Allah, Musa aleyhisselam’a da bir asâyı yılana çevirme gücünü vermiştir. Bu, bir ölüyü diriltmekten çok daha büyük bir mucizedir. Tahta ile yılan, cansız ve canlı olandır. İkisinin birbiriyle hiç alakası yoktur. Şu halde, Musa nebiye neden tanrı demiyorsunuz?
(Bu sual, müfessir Fahreddin-i Râzi'nin papazları tokatladığı bir sualdir.)
Hristiyan: İsa Mesih, babasız dünyaya gelmiştir. Bu, onun tanrının oğlu olduğunun bir delilidir.
 
Müslüman: "Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir..." der Kur'an. Hal böyleyken, Adem Nebi için ne diyeceğiz? Allah'ın büyük oğlu mu? Yoksa büyük tanrı mı? (Hâşâ!)
Hristiyan: Konuyu saptırıyorsunuz! İsa'yı konuşuyoruz. Sizin kitabınız da, Mesih için, "Allah'tan bir kelimedir" demiyor mu?
(Necran rahipleri de bu soruyu Efendimiz aleyhisselam’a sormuştu Medine'de. Argümanlar aynı. 14 asır oldu, yeni bir şey uyduramadılar!)
 
Müslüman: Kur'an-ı Kerim de Allah'ın bir kelimesidir. Ne yapalım şimdi, Kur’ân’a mı secde edelim? Kitabı indireni değil de, Kitabı mı İlah edinelim?
Kur’ân’a tapan kafir olur, Kâbe'ye tapan kafir olur. Biz Müslümanlar, Allah'ın emri olduğu için Kâbe'ye doğru secde ederiz, Kâbe'ye değil.
 
İlgili âyet aşağıdadır. Bir kısmını değil, tamamını okuyun:
 
"Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter." (Nisa 171)
 
(Burada çok kızdı. Attığım son ok kulağını kopardığından olacak, aklıyla değil hisleriyle yazmaya başladı...)
 
Hristiyan: Asıl siz kâfirsiniz! Cehennem sizin için, bizim için değil. İslam bu değil. Ilımlı İslam’ı temsil etmiyorsunuz! (Diyalogçuları kastediyor)
 
(İslam’ın ılımlısı, ılımsızı mı olur? Ilımlı İslam, dilimli İslam demektir!
 
Bu diyalogçular beni bir yere çağırsa, kendimden şüphe ederim, 'Acaba beni de mi satın aldılar?' diye. Allah bizi korusun!)
 
İKİNCİ HRİSTİYANIN MESAJI:
 
1. Bizler sapık bir yolda değiliz!
2. Bizler 3 ilaha tapmayız. Bunu halen öğretemedik. (3 aslında 1 demekmiş! Bunlar matematik de bilmiyor!)
3. Hristiyanlara hizmet edenlere dua ediyorsunuz, ('dua ediyorsunuz' derken bunu anlamadım!) ama şu an bir Hristiyanın buluşu olan Facebook’u kullanıyorsunuz bu sizce de ilginç değil mi? (Ovv! Dişleri porselenmiş!)
Lütfen bizi başkalarına yanlış tanıtmayın.
Şimdi size Işid desem, gerçek İslam bu değil dersiniz. Hanginiz gerçek İslam’dasınız? (Selefî - Vehhabîlerin İslam’ı temsil ettiğini zannediyor! Zokayı yutmuş!)
 
Müslüman:
1. Bozulmamış ve kıyamete bozulamayacak olan Kitap Kur’an, sizin saptığınızı söylüyor:
 
"Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Maide 72)
 
2. Yine Kur'an, 3 tane ilaha tapanların durumunu şöyle anlatıyor:
 
“Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah'ı bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen. Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde, üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen, her şeyin üzerine şahid olansın. Eğer onları azaplandırırsan, şüphesiz onlar Senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz Aziz olan, hakim olan Sen'sin Sen." (Mâide 116-118)
 
Yine Allah, bir başka ayette şöyle buyurdu sizin hakkınızda:
 
"Andolsun, 'Allah, üçün üçüncüsüdür!' diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır." (Maide 73)
 
3. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak 1984'te dünyaya geldi. Yahudi olarak yetiştirilmesine rağmen “Ateist” olduğunu açıklamıştır.
Yani Zuckerberg bir Ateisttir. (Ne yapalım şimdi, Feysi bir Ateist buldu diye Ateist mi olalım?!)
 
Kaldı ki, bahsi geçen şahıs bir Hristiyan bile olsa, daha çok çalışarak ilimde ve teknikte sizi geçmişse, tekniği takip ve taklit edilebilir.
 
Peygamberimiz aleyhisselam’ın, "Çin’de de olsa ilmi arayınız..." hadisi bunun delillerindendir. (Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 640.)
Yine Efendimin, “Hikmet, değerli bilgiler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.” sözü de aynı paraleldedir.
 
(Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17)
 
4. Işid demişsiniz bize. Oysa Daeş akidesindeki Vehhabi Seleficilere bu ülkede benim kadar reddiye yapan başka bir hoca yoktur belki de!
 
Siz Hristiyanların kurduğu yeni bir terör örgütünün, yeni Frankeynştayn’ın uygulamalarını nasıl Müslümanlara mal edebilirsiniz?
 
Işid, yani Vehhabilik hakkında yazdığım onlarca yazımdan sadece birini gönderiyorum:
 
 
5. Bu da Yahûdi ve Hristiyanların neden saptıklarını âyet ve hadislerle açıkladığım bir sohbetim:
 
Hidayetiniz için dua edeceğim...
 
 
 
(Muhtemelen sohbeti izlemiş olacak ki, çok öfkelendi. Ne aklı kaldı, ne dengesi. Tükürükler eşliğinde hezeyanlar savurdu bir gün sonra!)
 
Hristiyanlık ve Yahudîliğin meşru ve doğru olduğunu savunmak diyalog değildir. Bu, ‘Allah'ım, sen Kur’an’da yalan söylemişsin!’ demekle eşdeğerdir. Allah'ımızın, Kitabında, 'Batıldır!' ve 'Tahrif ettiler!' dediği eski şeriatler, yeni şeriatı olan İslam gelmişken asla meşru sayılamazlar!
 
"Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır." (Âl-i İmran 85)