İMAMI RABBANİ'NİN DÜNYA SEVGİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ NAKLEDER MİSİNİZ?

İMAMI RABBANİ'NİN DÜNYA SEVGİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ NAKLEDER MİSİNİZ?

İMAMI RABBANİ'NİN DÜNYA SEVGİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ NAKLEDER MİSİNİZ?

Soru: İmamı Rabbaninin dünya sevgisi hakkındaki görüşlerini nakledermisiniz hocam?

Cevap: Müceddid İmamı Rabbani'nin, Mektubat'ta dünya sevgisi hakkında yaptığı çok bahis vardır.
Sadece 50. mektubundan bir nakil yapmakla yetineyim:
 
"Dünya, görünüşde çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakîkatte ise, öldürücü zehirdir. İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara, kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya, yaldızlanmış pislik gibidir.
Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan, bu bozuk mala gönül kaptırmaz.
Âlimler buyuruyor ki, "Bir kimse, ölürken malının zamanın en akıllısına verilmesini vasiyet etse, zâhide vermek lâzımdır."
Çünkü zâhid, dünyâya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyâya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir."
 
(Mektubat, 50. Mektup)