İNŞAALLAH MÜSLÜMANIM DİYEN KİŞİ KAFİR OLUR MU?

İNŞAALLAH MÜSLÜMANIM DİYEN KİŞİ KAFİR OLUR MU?

İNŞAALLAH MÜSLÜMANIM DİYEN KİŞİ KAFİR OLUR MU?

Soru: Sevgili hocam. Dün esnaf kardeşimle bir meselede konuşurken beni tereddüte sevk eden, kalbimi sıkıştıran bir cümle kurdu. İnşaallah müslümanım dedi. Sizden dinlediğim elfazı küfür sohbetlerinde bu gibi şüphe kelimelerinin kişiyi kafir edeceğini söylemiştiniz. Yoksa ben mi konuyu yanlış anladım? Lütfen beni aydınlatın ki arkadaşımı uyarabiliyim.

Cevap: Doğru hatırlamışsınız! Kişi, müslüman olup iman ettikten sonra, iman esaslarına dair hiçbir konuda şüpheci kelimeler kullanamaz. Ya müslümandır, yahut ehli küfür.

Bu gibi inanç konularında muallak cümleler kurmaktan her zaman sakınmanızı tavsiye ederim.

Mesele hakkında, akaid kitaplarımızda şu bilgiler kayıtlıdır:

Allah'ın gönderdiği ve Peygamberimiz Muhammed (aleyhisselatü vesselam)'ın getirip bizlere bildirdiği, inanılması gereken esaslara inanıp inanmama yönünden, insanlar üç gruba ayrılırlar:

1.) Mü'min: İnanılması gereken esasları kalben tasdik eden ve bu inancını dili ile ikrar eden kimselere -mü'min- denir.

2.) Kafir: İmanın esaslarını kalbi ile inkâr eden ve bu inkârını dili ile de ifade eden insanlara -kâfir- denir.

3.) Münafık: İnanılması gereken prensiplere kalbi ile inanmayan ve tasdik etmeyen fakat, sırf mü'minleri kandırmak için, dili ile inandığını söyleyenlere de -münafık- adı verilir.  

 

İnanan Kimse, İmanı Hakkında Ne Demelidir?

Dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik etmiş olan kulun, “Ben muhakkak mü'minim” demesi doğrudur. Onun, “Ben inşaallah mü'minim” demesi doğru değildir.

Eğer, bunu şek ve imanından şüphelendiği için söylüyorsa, o kimse kâfir olur. Yoksa, bunu edebinden, yahut işi Allah'a bıraktığından, yahut da geçmiş ve şu anki durumunu değil de geleceğini kastederek, veya kendini övmemek ve kendi halinden gururlanmamak maksadından dolayı söylüyorsa, küfre girmez.

Fakat yine de en doğru yol, bu sözü terk etmektir. Çünkü bu söz, insana şüphe vermektedir.

Oysa bu hususta Allah Teala şöyle buyurur:

"İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, SONRA ŞÜPHEYE DÜŞMEYEN, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir.

İşte onlar, doğru kimselerin ta kendileridir." (Hucurat 15) "İşte onlar, gerçek mü'minlerin ta kendileridir..." (Enfal 4) (Akâid-i Nesefî)

Binnetice; etrafımızdaki herhangi bir müslüman, bilgisizliğinden dolayı bu tür cümleler kurarsa tekfir edilmez, te’vil edilir ve meselenin ciddiyeti konusunda uyarılır.

Peygamberimiz ve talebelerinden bize kadar gelen Ehli Sünnet itikâdında, ‘bu söz küfürdür’ denilebilir, ancak ‘sen kafir oldun’ denilmez! (Allah’ın selamı Efendimize, âline ve ashâbına olsun!)