Yahudiler ve Hristiyanlar İle Amentü'de İttifakımız Var mı?

Yahudiler ve Hristiyanlar İle Amentü'de İttifakımız Var mı?

Yahudiler ve Hristiyanlar İle Amentü'de İttifakımız Var mı?

Zaman gazetesi yazarı, 80 yaşını aşmış, diyalogçuların fetva hocası Ahmed Şahin.
 
2000 yılı tarihli Zaman gazetesinde, ‘Ehli kitap ile -Yahudi, Hristiyan- Amentü’de ittifakımız var.' diyor!
 
‘Onlar da Allah'a, Kitaplara, peygamberlere iman ediyor’ diyor! (İnşaallah görüşünden tövbe etmiştir, zira bu görüş küfürdür!)
 
Şimdi, Ahmed Şahin'in 'Onlarla ittifakımız var(!)' sözünün batıl oluşunu birkaç madde ile delillendirelim:  
 
1) Amentü'nün şartı 3 değil, 6’dır.
 
KUR'AN'DA İMANIN ŞARTLARI:
 
Şu ayette, Hakk Teala bize imanın 4 şartını beyan etmiştir: Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman...
 
“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara 285)
 
Şu ayette ise, iman esaslarının beşinci şartı olan ahirete imanı da bildirmiştir:
 
“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 136)
 
Şu ayetlerde ise, iman etmenin 6. şartı olan kader maddesini zikretmiştir:
 
“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadid 22)
 
“Bu, önce geçenlerde Allah’ın geçerli kıldığı sünneti (işi - adeti) dir. Allah’ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir.” (Ahzab 38)
 
“Çünkü biz her şeyi bir kader ile yarattık.” (Kamer 49)
 
Tüm bu maddeler, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde de iman esasları olarak toplanmıştır:
 
Hazreti Cebrâil aleyhisselam: “Ya Resûlallah! İman nedir, açıklar mısın?” deyince; Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
 
“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe îman etmendir. Kadere de hayrına ve şerrine (hayır ve şerrin Allah’ın takdiri ile olduğuna) îman etmendir.” (Buhârî – Müslim - İbni Mâce – Tirmizî – Ebû Dâvûd – Nesâî)
 
Görüldüğü üzere, Kur'an ve Sünnetteki şu deliller güneş gibi ortadayken, her kim ki ‘imanın şartları 6 değil, 3’tür’ derse, Allah'ı ve Resûlünü yalanlamış olur!
 
2) Ahmed Şahin, 'Ehli kitap da Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ediyorlar.' diyor!
 
İman ediyor ama nasıl ediyor?
 
İnanmak önemlidir, ama doğru inanmak daha önemlidir!
 
Ehli kitap, Allah'a nasıl inanıyor; biz Müslümanlar nasıl inanıyoruz gelin bir bakalım?
 
Hristiyanlar, Allah'ın gökte oturduğunu, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın da O’nun yanında oturduklarına inanıyorlar! (Haşa!)
 
İslam’ın neresinde bu inanış vardır söyleyin!
 
Sonra, ilahlığını, Cebrail ve oğlu İsa ile bölüştüğünü söylüyor ve buna teslis inancı diyorlar! Karısı ve oğlu olan bir ilah olur mu soruyorum?!
 
Biz Müslümanlarsa, Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna, eşi, oğlu ve benzeri olmadığına, cisim ya da suret olmadığına ve tek bir ilah olduğuna iman ediyoruz.
 
"...O’nun benzeri hiçbir şey yoktur..." ayeti de, O'nun yarattığı hiçbir şeye benzemediğini delillendiriyor. (Şûra 11)
 
Örnekte görüldüğü üzere, diğer maddeleri bir yana koyalım, daha Allah'a iman maddesinde bile onlarla ittifakımız yoktur…  
 
3) 'Onlar da Peygamberlere inanıyorlar' diyor! Yahu hangisi inanıyor?
 
Yahudi; İsa'yı ve Muhammed'i (Allah’ın selamı o ikisinin üzerine olsun) kabul etmiyor! 'Üzeyir, Allah'ın oğludur' diyor!
 
Hristiyan; Musa'yı kabul ediyor, Muhammed'i kabul etmiyor! (Allah’ın selamı o ikisinin üzerine olsun) (Efendimizin Peygamber olduğunu kabul etse, iman etmek zorunda kalacak çünkü)
 
Biz Müslümanlar ise, hepsinin Peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Hani nerede onlarla ittifak? (Allah'ın Peygamberlerine selam olsun)
 
Benim binlerle mucizesi görülmüş olan Peygamberimi kabul etmeyen ve sadece 'o iyi bir insandır' deyip geçiştiren adamlarla benim nasıl bir ittifakım olabilir?  
 
4) 'Kitaplara onlar da iman ediyor' diyor Ahmed Şahin!
 
Yahudi; İncil’i ve Kur’an’ı kabul etmiyor!
 
Hristiyan; Tevrat'ı kabul ediyor, Kur'an'ı reddediyor ve çalıntı olduğunu söylüyor(!) (Kabul etse, Kur'ân'a göre yaşamak zorunda kalacak zira)
 
Müslüman ise, hepsinin Allah tarafından gönderilmiş olan kitaplar olduğuna inanıyor!
 
Şimdi bana ortak noktamızı söyler misiniz?
 
Hangisi bütün Kitapları kabul ediyor?  
 
5) Yine, 'Onlar da bizim gibi meleklere inanıyor' diyor Ahmed Şahin!
 
Sübhânallah!!
 
Hristiyanlar; meleklerin dişi olduğuna, yani cinsiyeti olduğuna inanıyor! Halbuki İslam inancında, meleklerde erkeklik, dişilik ve şehvet yoktur.
 
Neresinden tutalım, neyini düzeltelim anlamadım ki?
 
İnşaallah, bu arızalı kafada olan diyalogçuların da hidayetine vesile olur ümidiyle, son sözü Allah'ımız söylesin:
 
"Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli (Yahudi-Hristiyan) ile Allah'a ortak koşanlar(müşrikler), içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler." (Beyyine 6)
 
3 TANE İLAH OLUR MU? (KİLİSEYE)
 
Özrün kabahatten beter,
Yorulan, Allah olur mu?
Artı, eksi; ne bu peder?
Üç tane İlah olur mu?
 
Majestesi, ekselansı
Günah silmece seansı
'Baba!', 'Oğul!' neyin dansı?
Üç tane İlah olur mu?
 
Bir söz ette, dolu olsun!
İdrâkime yolu olsun.
Eşi yok ki, oğlu olsun!
Üç tane İlah olur mu?
 
Gece ve gün değişmezken,
İnsan cine dönüşmezken,
İki ortak uyuşmazken,
Üç tane İlah olur mu?
 
Yıldız donar, güneş söner,
Denizler dağları siler.
Yer - gök birbirine girer,
Üç tane İlah olur mu?
 
Balı yapan kelebekmiş!
‘Üç’, aslında ‘Bir’ demekmiş!
Kusacağım; ne yemekmiş!
Üç tane İlah olur mu?
 
Sus! Söyleme, dilin yanar!
Bu sinek ateşe konar!
Bozulmamış Kitap sorar:
“Üç tane İlah olur mu?”
 
Kerem Önder    18 Nisan 2014    19:12    

İlgili Video: