KIYAMETTE SURA KAÇ KEZ ÜFLENECEKTİR?

KIYAMETTE SURA KAÇ KEZ ÜFLENECEKTİR?

KIYAMETTE SUR'A KAÇ KEZ ÜFLENECEKTİR?

Soru: Selamun Âleyküm Hocam. Kıyamette Sur'a Kaç Kez üfürülecek?

Cevap: Ve aleyküm selam

Vazifeli melek İsrafil aleyhisselam, Sur'a üç kez üfürecektir.
 
Allah Teala şöyle buyurdu:
 
"Sûra üfürülmüş -Allah'ın diledikleri müstesna- göklerde ve yerde olanların hepsi çarpılıp yıkılmış olacakdır. Sonra ona ikinci bir defa üfürülür, o anda onlar ayağa kalkar, bakınırlar." (Zümer 68)
 
Bu âyeti kerimede iki üfürüş (nefha)dan sözedilmektedir. Birincisi baygın düşmek içindir. İkincisi de ölümden sonra diriliş içindir.
 
Yine Allah bir başka yerde şöyle buyurmakta:
 
"Sûr’a üfürüleceği günde -Allah'ın dilediği kimseler dışında- göklerde olanlar da, yerde olanlar da dehşetle korkarlar. Hepsi de huzuruna küçülmüş olarak geleceklerdir." (Neml 87)
 
Bu âyeti kerimedeki “dehşetle korkma (feza')”ı baygın düşmek ile tefsir eden kimselere göre Zümer suresindeki âyet-i kerimede sözü edilen birinci üfürüştür. Bunu Müslim'de yer alan ve şu ifadelerin de geçtiği hadis desteklemektedir:
 
"Sonra Sûra üfürülür. Onu işiten herkes mutlaka ona kulağını kabartır ve onu dinlemek üzere başını kaldırır. Onu duyacak ilk kişi develerinin su içtiği havuzu sıvayan bir kişi olacaktır. O kimse de (ölüp) baygın düşecek, insanlar da öylece bayılacaklardır. Daha sonra yüce Allah bir yağmur gönderir -ya da; indirir, dedi- sanki bu hafif bir çisintiyi -ya da bir gölgeyi; şüphe eden Şu'be'dir- andıracaktır. Ondan insanların bedenleri bitecek, sonra Sûra ikinci defa üfürülecektir. Onlar da kalkıp etraflarına bakınacaklardır...” (Müslim, VIII, 201; Müsned, II, 166)
 
Dehşete kapılmayı baygın düşmekten başka bir şekilde açıklayanlara göre ise bu ilk iki nefhadan önce yapılacak üçüncü bir nefhadır. Bunu da Sûr ile alakalı uzunca hadisteki ifadeler desteklemektedir. Orada üç nefhadan söz edilmektedir. Birincisi feza' (korku ve dehşet) nefhası, ikincisi sa'ak (baygın düşüp ölme) nefhası, üçüncüsü ise âlemlerin Rabbi Allah'ın huzuruna kalkma nefhası olacaktır.