KURAN OKUMAYI BİLMEYEN TÜRKÇE NAMAZ KILABİLİR Mİ?

KURAN OKUMAYI BİLMEYEN TÜRKÇE NAMAZ KILABİLİR Mİ?

KUR'AN OKUMAYI BİLMEYEN, TÜRKÇE NAMAZ KILABİLİR Mİ?

Soru: Hanefilere göre, Arapça okumaktan âciz olan kimsenin başka dillere göre okuması caizdir. Böylece kıldığı namaz sahihtir. (Kitabu'l-Fıkh Alâ'l-Mezahibi'l-Arbaa, I/230, Mısır.) Bu fetvaya göre kuran okumayı bilmeyen türkçe namaz kılsa sahih mi olur namazı?

Cevap: Türkçe namaz kılmak, hiçbir durumda caiz olmaz.
 
Fetvadakı "başka dillere göre" tabiri, Arapça olan Kur'an surelerinin, Türkçe ya da başka bir dilde olan harflerle yazılıp okunmasına cevaz verir.
 
Yasin suresini, latin harfleriyle okuyan ilkokul çocuğu gibi.
 
Yoksa, namaz esnasında; "Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur..." cümlesini ayet olarak okuduğumuz anda namaz bozulur.