MÜSLÜMAN BİR ARKADAŞIM HRİSTİYAN OLDU. ONU NASIL DÜZELTEBİLİRİM?

MÜSLÜMAN BİR ARKADAŞIM HRİSTİYAN OLDU. ONU NASIL DÜZELTEBİLİRİM?

MÜSLÜMAN BİR ARKADAŞIM HRİSTİYAN OLDU. ONU NASIL DÜZELTEBİLİRİM?

Soru: Hocam s.a. size bir şey danışcaktım. Geçen gün sevdiğim bi arkadaşa denk geldim bu arkadaşla uzun bi süre görüşememiştik bu arkadaş Müslümandı ama ne yazık ki din değiştirip Hristiyan olmuş, bu arkadaşa nasıl yardım edicem? Kendimce yanlış yolda olduğunu anlattım ama ikna edemedim çok üzülüyorum hocam bu arkadaşı kaybetmek de istemiyorum ne yapacağımı şaşırdım.

Cevap: Selamün aleyküm

Kolay yolu tercih edip kuralsız ve sınırsız bir yaşam isteyen bu arkadaşınıza davetinizi, Hristiyanların, temeldeki en zayıf noktalarını bildirerek yapmanız lazım gelir.

Hristiyanların en zayıf olduğu birinci nokta, 'Allah bir değil, üçtür! Baba, Oğul ve Kutsal Ruh' demeleridir.

"Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır." buyuran Kur'an, onların kafir olduklarını ve elemli bir azaba atılacaklarını bize bildiriyor. (Mâide 73)

Halbuki biz Müslümanlar, yerleri ve gökleri yaratan tek bir ilah olduğuna ve eğer ikinci bir ilah olsa idi, bu düzenin devam edemeyeceğine iman etmişizdir.

 "Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." hükmü, bunu delillendirir. (Enbiyâ 22)

Hristiyanların en zayıf olduğu ikinci nokta ise, bir değil, dört ayrı İncil'e sahip olmalarıdır. Ve bu dört ayrı İncil nüshası da adeta birbirlerine reddiye yaparcasına açık çelişkilerle doludur.

Oysa bizim kitabımız Kur'an tektir ve kıyamete kadar da bir tek ayeti dahi (Mealistler, Tarihselciler ve Şii'ler ne kadar uğraşsalar da) değiştirilemeyecektir.

"Şüphesiz, Kur’an’ı biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz." (Hicr 9)

Tahrif edilmiş olan bu İncil'lerde, Allah'ın seçtiği Peygamberlerine atılmış olan akıl almaz iftiralar mevcuttur.

Örneğin, (Tekvin 9:20-25)'e göre tufan sonrası Nuh, şarap içip sarhoş olarak çırılçıpIak ortalıkta dolaşması; oğlu Ham'ın, O'na cinsel istismarda (tecavüz) bulunması(!) ve Nuh'un bunu fark ederek Ham'ın oğlu Kenan'a “diğer kardeşlerine köleler kölesi ol” diye beddua etmesi!

Bir diğer ahlaki zaaf, Lut peygamber ve kızları ile ilgili, (Tekvin 19:30-38)'e göre Lut'un kızları Lut'u sarhoş edip öz babalarıyla zina etmişler(!)

Bir diğeri, Rab Yehova tarafından sık sık kendisinden sonrakilere örnek gösterilen Davut peygambere yapılan zina isnadı. (2. Samuel 11. kısım)

Süleyman Peygamberin, karılarına uyarak hayatının son dönemlerinde Allah'ı bırakıp putlara tapması(!) (1.Krallar 11:5-9) gibi burada sayamayacağımız daha birçok iftirada bulunulmaktadır bu İncil’lerde…
Bu isnatları hiçbir insani ve ahlaki temele dayandırmak ve meşru göstermek mümkün değildir. (Tüm Peygamberlerimizi tenzih ederiz.)
 
Yine Hristiyanların, asla cevap veremediği problemli noktalardan bir tanesi de Allah'ın Peygamberi İsa aleyhisselam'ı da bir tanrı (İlah) olarak kabul etmeleridir.
 
Halbuki yemek yiyen, uyuyan ve tuvalete gitmek zorunda olan insanlardan ilah olamaz. Zira bunlar ihtiyaç sahibi demektirler.
 
Allah ise, her türlü ihtiyaçtan münezzehtir.
 
"O ikisi (İsâ ile Meryem) de yemek yerlerdi." hükmü, yemek yemek zorunda olan yaratılmışların, yerlerin ve göklerin ilahı olamayacağını tüm insanlığa delillendiriyor. (Mâide 75)
 
Sonra, Yahudiler tarafından çarmıha gerilebilen ve öldürülebilen(!) (onların inancına göre) birisi nasıl ilah olabilir?
 
Yine İsa Mesih'in, Allah'ın oğlu olduğunu söylemeleri de Allah'ın gazabını çekmelerine vesile olan bir başka inanışlarıdır.
 
Allah Teala, bu sözlerine karşılık şöyle buyurur:
"Onların, Rahman olan Allah'a oğul isnâd etmelerinden neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar parçalanıp çökecektir." (Meryem 91)
 
Görüldüğü üzere bugünkü Hristiyanlık, bir hurafeler dini halini almış uydurmalar bütünü durumundadır. Nefsine düşkün olan ve Allah'ın hayatına müdahale etmesini istemeyen bazı zayıf insanların, 3 İlah inancını benimsemesini normal karşılıyorum...
 
Konu hakkında, Cennetlik Papaz yazımı ve Yahudi-Hristiyanlar hakkındaki sohbetlerimi izlemenizi, kendinizi geliştirmenizi ve bu vatandaşımıza göndermenizi tavsiye ediyorum. Hidayet ancak Allah'tandır...
 
İlgili yazı ve sohbetlerim: