Osmanlı ve Dans Yasağı

Osmanlı ve Dans Yasağı

Osmanlı ve Dans Yasağı

Ceddimiz Osmanlı, 623 yıllık ömrünün 400 yılında, iman gücünün tekniğe ve ilme yansımasıyla dünyaya hükmetmiştir. Bu hükmetme, gücünün karşısında titreyen Avrupanın iç işlerine müdahale etmeyle ve dış politikalarına yön vermeyle olmuştur.
 
İçişlerine bir örnek olarak, Osmanlı imparatoru Kanûni Sultan Süleyman'ın, Fransa Kralına yazdığı dansı yasaklama mektubu meşhurdur.
 
Tarihçi Joseph von Hammer, Kanûni'nin sosyal alana olan etkisini Fransa'ya 'dans' konusunda verdiği fermanla anlatır. Fransa'da bulunan Osmanlı Büyükelçisi'nden 'dans' yapıldığını öğrenen Kanuni, Fransuva'ya şu fermanı göndermiştir:
 
"Ey Fransa Kralı Fransuva!
Sefir-i Kebîrimden aldığım mazhara göre mâlumatım oldu ki, memleketinde dans namında Ala Meleinnâs (halkın huzurunda) Fuhşiyyat ve Lubiyat (ayıp davranışlar ve oyunlar) yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun (fermanımın) eline vusûlünden (geçtiğinden) itibaren, bu mel'anet rezalete (lanetlenecek davranışa) son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humâyûnumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum."
 
Hammer'a göre bu fermanının ulaşmasının ardından, Fransuva derhal dans edilmesini yasaklar ve ülkede 100 yıl boyunca dans edilmemiştir.
 
Şimdi örneği yakınlaştırayım;
 
Şu anda dünyanın süper gücü (imparatorluğu) olan Amerika, dışişlerimize emir yolluyor:
"Ey Türkiye Cumhuriyeti! Sizin Arnavut vatandaşlarınız var.
Bunlar düğünlerinde, 'dâmat' denilen bir halay oyunu oynuyorlarmış!
Tez vakitte, o dâmat denilen oyunu ortadan kaldırın! Yoksa ordumla gelir, ben kaldırırım!"
 
'Uç bi örnek oldu hocam!' deme. Şu anda dünyada bu emri verebilecek olan bir güç yok. Ama biz bu emri verdik.
 
Gel gör ki, medeni avrupaya 100 yıl boyunca dansı yasaklayan kudretli ecdâdın çocukları, şimdilerde içkinin gırla gittiği barlarda, arkadaşına, 'Kızkardeşini dansa kaldırabilir miyim?' diye teklifte bulunuyor.
 
İnsanın aklına şu soru geliyor:
Onlar mı bizi bozdu, yoksa biz mi bozulduk?
 
"...Şüphesiz ki, Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez..." (Ra'd 11) hükmü cevabımı veriyor...    

İlgili Video: