SADAKA VEREN KİŞİ SEVABINI ÖLMÜŞLERE HEDİYE EDEBİLİR Mİ?

SADAKA VEREN KİŞİ SEVABINI ÖLMÜŞLERE HEDİYE EDEBİLİR Mİ?

SADAKA VEREN KİŞİ SEVABINI ÖLMÜŞLERE HEDİYE EDEBİLİR Mİ?

Soru: Sadaka verilirken şu şekilde niyet edilirmi?
Bu vereceğim sadakayı tüm ölmüşlerimizin ruhaniyetinin bağışlanması için veriyorum veya günahlarının temizlenmesi için veriyorum demek caizmidir?
 
Cevap: Ehli Sünnete göre, yapılan bütün iyiliklerin sevabı, ister vefat etmiş olsun, ister yaşıyor olsun her müslümanın amel defterine hediye edilebilir.
 
İsim isim zikretmek çok makbuldür ancak bunun yanında 'bütün müslümanların ruhuna' diyerek te umumi olarak hediye edilebilir.
 
Hz. Ebû Bekir (r.a.)'in rivayet ettiği hadis-i şerifte:
 
"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, IV/274.)
 
İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır. (Beyhaki, IV/56.)
 
Ayrıca, günahlarının temizlenmesi için, ölünün adına istiğfar etmekte caizdir.