Saygı Duymuyorum!

Saygı Duymuyorum!

Saygı Duymuyorum!

Ne saygısı!
 
Bid'at ehline saygı duymam, evimde yaşamak isteyen farelere saygı duymam ve onlara bir oda açmam gibidir. Evimden eşyamı çalmak isteyen bir hırsızın mesleğine saygı duymazken, imanımı çalmak isteyen din tahrifçilerine nasıl saygı duyarım?
 
Ben;
 
'Türkiye devleti müşriktir! Bu devletin imamlarının arkasında kıldığınız namaz kabul değildir!' diyen Vehhabilere saygı duymuyorum!
 
"...Peygamberin hanımları mü'minlerin anneleridir..." âyetini bile bile, bizzat Kur’an’ın akladığı Aişe anneme, '..hişe' diyen Şii’lere saygı duymuyorum!
 
Mezhep imamlarımıza hakaretler edip, 'Yahûdilere meyletmişler!' iftirasını atan sahte âlim müsveddelerine saygı duymuyorum!
 
'Kur'an bana yeter!' deyip, bu Kitabı bir Peygamberden daha iyi anladığını iddia eden Reformistlere saygı duymuyorum!
 
'Allah senin kimle evleneceğini bilmez!' diyerek, Yaratıcının cahil olduğunu isbat etmek için koşturan naylon profesörlere saygı duymuyorum!
 
İmanın altı şartını beşe indiren ve kaderi inkar eden Mu'tezile kafalı salyangoz satıcılarına saygı duymuyorum!
 
'Hadislerin hepsi şeytanın sözleridir!' diyerek, “Yaz! Bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz.” buyuran Allah'ın Peygamberine kin güdenlere saygı duymuyorum! (Ebu Davud, İlim 3)
 
Uydurduğu matematik sistemi Kur’ân’a uymuyor diye, 'Tevbe suresinin son iki ayeti sonradan uydurulmuştur!' hezeyânıyla, Allah'ın, Kitâbı Kur’ân’ı korumaktan aciz olduğunu iddia eden sahte peygamberin tezkiyecilerine saygı duymuyorum!
 
Sanki sahibiymiş gibi, Yahudi ve Hristiyanları Cennete doldurarak, Kur’an’ın konu hakkındaki açık ayetlerini inkar eden ılımlı süslümanlara ve sahte Mesih'lerine saygı duymuyorum!
 
Efendimiz aleyhisselatü vesselam’ın yolunu terk etmiş ve hevâlarını ilah edinmiş olan naylon hocalara saygı duyduğum gün, bu hocanın da satın alındığı gündür, bilesiz!
 
"Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedele satanlar (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak ne de onları temizleyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır." (Bakara 174)    

İlgili Video: