SELEFİ AKİDESİNİ SAVUNAN BİR ADAMLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM, NE DERSİNİZ?

SELEFİ AKİDESİNİ SAVUNAN BİR ADAMLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM, NE DERSİNİZ?

SELEFİ AKİDESİNİ SAVUNAN BİR ADAMLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM, NE DERSİNİZ?

Soru: Es selâmu aleykum, Hocam tevafuk oldu vehhabi selefiler videonuzu gördüm, paylaşımlarınızı inceledim ve anlatımınızı ikna edici buldum. Selef/Selefi salihin anlamlarına baktığımız zaman gayet ehli sünnete uygun bireyler gibi, sadece te'vilden uzaklar. Ama akidenin esaslarına baktığımız zaman hiçte öyle değil, hatta sünnete uymayan ideolojiler bile içeriyo. Mesela Tarikatler bidattir deniyo, caminin bidat olduğunu söyleyen var, vird çekmek, rabıta bunlar hep bidat deniyor, ama araştırdığım kadarıyla asrı saadette bunlara örnekler var. Mesela Ebu Bekir'in (r.a.) sessiz zikri gibi... Ben selefi akidesine mensup biri değilim fakat evlenmeyi düşündüğüm adam bu akideyi savunuyo. Sizden bu konuda yardım isteyeceğim mümkünse bana önerebileceğiniz kaynaklar dinlememi tavsiye edebileceğiniz sohbetler varsa eğer belirtebilir misiniz? Çok baktım fakat elime tatmin edici bi kaynak geçmedi... Yardımcı olabilmeniz mümkün müdür?

Cevap: Ve Aleyküm Selam,

Selef demek, ilk dönem alimleri demektir. Lakin günümüzdeki Selefiyim diyen kişilere baktığımızda, bu ilk dönem alimlerin görüşlerinden işlerine geleni aldıklarını, işlerine gelmeyenleri reddettiklerini ve hatta kimi zaman bu selef alimlerini bile sapıklıkla itham edebildiklerini görüyoruz.

Her adamın bir babası olur.
Eş adayınız, selef alimlerine bağlı olduğunu söylüyorsa, mezhebi günümüze kadar ulaşmış olan 4 müçtehid alimden, yani İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmed'den hangisine bağlı olduğunu sorun.
Yok eğer 'biz hepsinden karışık alırız' diyorsa, bu kişi müçtehidlik iddiasında bulunan bir sapkındır.
“Kur'an ve Sünnetteki delilleri ben onlardan daha iyi bilirim” demek istiyor!
 
Bu konuda özellikle kız tarafından çok şikayet mesajları alıyorum.
Kızın babası, damadın akidesini sormadan, namaz kıldığına ve sakalına bakıp Müslüman olduğuna kanaat getiriyor ve kızını veriyor.
Evlilik akdinden sonra çocuk gerçek yüzünü gösteriyor ve kızı Suriye'ye, Vehhabi-Selefi terör örgütlerinin eğitim kamplarına götürüyor.
Sonra kızın ana-babası, 'namaz kılıyordu bilemedik hocam' diye ağlamaya başlıyor.
Müslümanım demekle bitiyor mu, insan bi akidesini sorar;
 
Vehhabi'si var, Şii'si var, Mealisti var…
 
Eş adayınızın, Daeş(Işid) ve Nusra gibi Vehhabi-Selefi terör örgütlerine bakışını öğrenin.
Oy kullanma konusundaki bakışını sorun.
Tekfirci mi, tarikat ve cemaatleri tekfir ediyor mu araştırın.
Yine ümmetin çoğunluğunu tekfir ediyorsa, inatta rütbe atlamış ve artık Haricilerden olmuş demektir.
 
‘Allah nerdedir’ diye sorun. ‘Göktedir’ derse, Allah'ı yarattıklarına benzetmiş bir tecsim ve teşbihçi olduğunu anlamış olursunuz.
Takiye yapanların çoğu, burada gerçek yüzlerini ortaya koymak zorunda kalırlar.
 
En önemlisi de 4 hak mezhepten birine tâbi değilse, söz ya da nişan ne bağınız varsa kopartın, yoksa hayatınız kararır...
 
Vehhabi-Selefilerin, tıpkı Şii'ler gibi 72 sapık fırkadan olduklarının delillerini, yazılarım ve sohbetlerimin linkleri olmak üzere gönderiyorum.