ALLAH BİZİ EN GÜZEL SURETTE YARATTIYSA NEDEN SÜNNET OLUYORUZ?

ALLAH BİZİ EN GÜZEL SURETTE YARATTIYSA NEDEN SÜNNET OLUYORUZ?

ALLAH BİZİ EN GÜZEL SURETTE YARATTIYSA NEDEN SÜNNET OLUYORUZ?

Soru: Selamın aleyküm. Allah insan vücudunu en mükemmel şekilde yarattıysa niye sünnet oluyoruz? Bunu bana Ateist bir arkadaşım gönderdi bende cevap veremedim size sormak istedim.

Cevap: Ve aleyküm selam
 
Neden tırnaklarımızı kesiyorsak, neden saçlarımızı düzeltiyorsak, neden koltukaltı ve etek temizliğimizi yapıyorsak; sünneti de bundan dolayı oluyoruz. Sağlık ve temizlik.
 
Bu, işin sıhhatle alakalı yönüdür. Bir de emirle alakalı yönü vardır ki, erkeklerde sünnet, bütün şeriatlerde emredilmiş olan bir vakıadır.
 
Bugün Yahudiler aynen Müslümanlar gibi halen sünnet olurlar.
 
Ancak Hristiyanlar, sünnet ayetlerine, "kalbi kabuklardan temizlemek murad edilmiştir" gibi saçma manalar vererek sünnet emrini tahrif etmişlerdir.
 
Sünnet olmak insanın fıtratından kaynaklanmaktadır.
 
Doğuştan insan ruhuna yakışan hususlardan bir kısmı şunlardır:
 
"Ağzı su ile yıkayıp çalkalamak, buruna su çekmek ve temizlemek. Bıyıkları kesmek (veya kısaltmak), tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etekteki kılları gidermek ve sünnet olmak." (Buhâri, Libas, 51, 63, 64; Müslim, Tahare, 49; Ebu Davud, Tereccül, 16; Tirmizi, Edeb, 14)
 
Konuyla alakalı birkaç hadisi şerif:
 
"Hiç kuşkusuz ilk misafir edinen, ilk defa don giyen ve ilk kez sünnet olan Hz. İbrahim (aleyhisselam)'dır." (Muvatta, Sıfatu'n-Nebî', 4)
 
"Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek." (Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Müsned)
 
Usaym b. Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete göre, dedesi demiş ki:
 
"Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'a geldim ve İslamiyeti kabul ettim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdular:
 
Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol." (Ahmed İbn Hanbel III, 415; Ebu Davud, Tahare, 129)
 
Unutmamak gerekir ki, hadis, İslam’da teşriin (hüküm koyuculuğun) ikinci kaynağıdır.
 
“Peygamber size ne verirse onu alın, o sizi neden men ederse ondan sakının.” ayeti bunun onlarca delilinden sadece biridir. (Haşr 7)