BANA İCMAYA DELİL OLACAK TEK BİR AYET GÖSTERİN?

BANA İCMAYA DELİL OLACAK TEK BİR AYET GÖSTERİN?

BANA İCMAYA DELİL OLACAK TEK BİR AYET GÖSTERİN?

Soru: Sohbetlerinizde Vehhabi diye adlandırdığınız bir muvahhidim. Çok sohbette ümmetin çoğunluğuna uymaktan ve kurtuluşa erenlerin bundan olduğundan bahsederek icmaya uymanın farz olduğunu söylüyorsunuz. Bana icmaya uymanın farz oluşuyla alakalı bir tek ayet bile olsa delil getirirseniz sizin akidenize uyacağıma söz verebilirim.

Cevap: İcmaya uymanın farz oluşuyla alakalı delilleri ayet ve hadisleriyle beyan ettiğim bir yazım vardır zaten.

Ama ben senin düzelmen için en açık olan tek bir ayeti nakledeyim:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe 119)

"Ayetin İcmaa Delil Olması

Allah Teâlâ, mü'minlere, sâdıklarla beraber olmayı emretmiştir. Sâdıklarla birlikte olmak vâcib (şart) olduğuna göre, her zaman ve devirde, sadıkların var olması gerekir.

Bu da herkesin, bâtıl üzerinde ittifak etmesine mânidir.

Herkesin bâtıl üzerinde ittifak sağlaması imkansız olduğuna göre, yine herkes bir şey üzerinde ittifak ettiklerinde, hakkı bulmuş olmaları gerekir. İşte bu da, icma-ı ümmetin bir hüccet olduğuna delâlet eder." (Fahreddini Razi, Tefsir, Tevbe 119)

İlgili Yazım:

http://keremonder.com/icmaya-uymanin-farz-olusunun-delilleri-ebu-hanifenin-mezhebi-neydi/?fbclid=IwAR0auVBV8fmXjQi-47ES3PHO56PXUX8FmSjLgt6Pq22tFsfcZQ6lrO3yM94