Gördün Mü?

Gördün Mü?

GÖRDÜN MÜ?

Dinar ile rahat bulan,
Zehirlidir, sokar yılan!
Dünya koskoca bir yalan,
"Doğru” diyeni gördün mü?
 
Özge Mâbud yok, yegâne,
O'na kulluk, amaç, gaye,
Ömür, kısa bir sermaye,
"Bitmez" diyeni gördün mü?
 
Düşünüp kulak ver sese:
Hesap ağır, takı, süse!
Düğmesiz, ak bir elbise,
“Giymem” diyeni gördün mü?
 
Seferin var bir başına;
Veda eşin, yandaşına.
Dümdüz musalla taşına,
"Yatmam” diyeni gördün mü?
 
Düzelt dünyada eğrini,
Mevla dindirir ağrını.
Dar kabir açmış bağrını,
"Girmem” diyeni gördün mü?
 
Münker, Nekir hitabını,
Gör yazdığın kitabını.
Ektiğinin hesabını,
"Vermem” diyeni gördün mü?
 
Kulsan, bulun dost izinde,
Çok emeği var özünde.
Olsa da ömrün yazında;
"Ölmem" diyeni gördün mü?