GÜMÜŞ YÜZÜK TAKMADA GRAM ŞARTI VAR MIDIR?

GÜMÜŞ YÜZÜK TAKMADA GRAM ŞARTI VAR MIDIR?

GÜMÜŞ YÜZÜK TAKMADA GRAM ŞARTI VAR MIDIR?

Soru: Selamun aleyküm hocam. Gümüş yüzük takmada gram şartı varmıdır?

Cevap: Ve aleyküm selam

Hz. Büreyde (r.a.)’ın anlattığına göre, Resülullah (s.a.v.)'ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce), "Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!" buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu defa da, "Niye sende putların kokusunu hissediyorum?" dedi. Daha sonra o kişi altın yüzük takmış olarak geldi. Bu defa da, "Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?" dedi. Bunun üzerine o şahıs "Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu. "Gümüşten olsun, ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın" buyurdu. (Tirmizi, Libas 43; Ebu Davud, Hatem 4)
 
Erkekler için gümüş yüzük takmak caizdir.
Yukarıdaki hadiste geçen 1 miskal, (4,009 gram) demektir. Bundan ağır olan gümüş yüzüğü kullanmayı fıkıh alimleri haram olarak değil, tenzihen mekruh olarak kayda geçirmişlerdir.
 
Demir, çelik, bakır, kurşun, tunç gibi madenlerden yapılan yüzüğü takmak mekruhtur. Bu konudaki hüküm bilezik, kolye, bileklik, küpe için de geçerlidir.
 
Erkeklerin yüzük dışında diğer takıları kullanması caiz değildir.
 
Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur. (el-Mevsıli, IV, 224)
 
Akik ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. (Ibn Abidin, a.g.e.; V, 315)