KADININ SESİ ERKEĞE HARAM MIDIR?

KADININ SESİ ERKEĞE HARAM MIDIR?

KADININ SESİ ERKEĞE HARAM MIDIR?

Soru: Selamın aleyküm hocam. Bi sorum olacak. Kadın sesinin haram olduğu hadis mi Kur'an da ayet mi?

Cevap: Ve aleyküm selam

Kadının sesi haram değildir.

Konuyla alakalı birçok fıkıh kitabında şu hüküm görülür:
"Cumhura göre, kadının sesi avret değildir." Yani, bütün müctehidlere göre, kadının sesi haram değildir.
 
"Kadının sesi avret değildir. Çünkü kadın alışveriş yapar, mahkemede şahitlikte bulunur. Bunun için sesini yükselterek konuşmak zorunda kalır." (Tefsirü Ayati’l- Ahkam, II/167)
 
Bunun delili olarak, asrı saadette, kadınların gelip Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a sorular sorduğu, taleplerini bildirdiği bir çok hadis variddir.
 
Amr bin şuayb rivâyet ediyor:
"Bir kadın yanında kızı ile birlikte Rasulüllaha (aleyhisselatü vesselam) geldi. Kızın kolunda iki altın bilezik vardı.
Resulüllah (aleyhisselatü vesselam) kadına sordu:
"Bu bileziklerin zekatını veriyor musun?”
Kadın, “Hayır, vermiyorum.” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Resulullah tekrar sordu:
“Peki, kıyamette bu iki bilezik yerine Allah’ın sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi?”
Kadın iki bileziği hemen çıkarıp Rasulullah'a uzattı ve “Bunlar artık Allah ve Resulüne aittir.” dedi." (Tirmizi, Zekât 12)
 
Yine saadet asrında, kadınlar, Resulullah'ın Halifelerine gelip sıkıntılarını dile getirirler ve sorular sorarlardı:
Kadının biri Hazret-i Ömer’e (radiyallahü anh) gelerek,
"Ya Emirel mü’minin! Kocam geceleri ibadet eder, gündüzleri de oruç tutar.” şeklin de şikâyette bulundu. Hz. Ömer,
“Ne demek istiyorsun? Kocanı geceleri ibadet etmekten ve gündüzleri oruç tutmaktan alıkoymamı mı istiyorsun?”
Bunun üzerine kadın başka bir şey söylemeden çıkıp gitti ve biraz sonra gelip aynı şikâyetini dile getirdi. Hazret-i Ömer kadına yine aynı cevabı verdi.
Bu durumu gören Ka’b bin Sur söze karıştı ve “Ya Emirel mü’minin, kadının hakkı var. Cenab-ı hak erkeğe dört kadınla evlenebileceğine müsaade ettiğine göre, dördüncü gün kadının hakkıdır.” dedi.
Bunun üzerine, Hazret-i Ömer kadının kocasını çağırtıp dört günde bir oruç tutmamasını ve her dört gecede bir kadının yanında yatmasını emretti." (Hayatüs-Sahabe, III / 349)
 
Kadının sesi ancak bağırma olursa, şarkı söylerse, nağmeli ve cazibeli konuşursa haram olur.
 
Delili, şu ayeti kerimedir:
 
“Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla cazibeli bir şekilde konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan bir kimse bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin.” (Ahzap 32)
 
Büyük Hanefi fakihi İbni Abidin, meseleye şu şekilde bir açıklık getirir:
 
“Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. Yalnız zekası kıt olanlar zannetmesin ki, biz kadının sesi avrettir demekle konuşmasını kasdetmiyoruz. İhtiyaç halinde ve benzeri durumlarda kadının yabancı erkeklerle konuşmasına cevaz veriyoruz. Yalnız kadının yükses sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve nağmeli bir şekilde okumalarını caiz görmüyoruz. Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini tahrik etmek vardır. Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır.” (Reddül- Muhtar, I/272)
 
Kadınlar, kendi aralarında sesli olarak Kur'an okuyabilir, ilahi söyleyebilir ve sesli zikir yapabilirler.