MAYMUNLAR, İNSANDAN MI GELDİ?

MAYMUNLAR, İNSANDAN MI GELDİ?

MAYMUNLAR, İNSANDAN MI GELDİ?

Soru: Selamün aleyküm hocam. Nasılsınız iyisinizdir inşallah? Hocam benim bi sorum olacaktı. Darwin teorisine göre insanlar maymundan gelmiştir ki ben bunu kesinlikle reddediyorum. Geçen arkadaşım insanlar maymundan değil, maymunlar insandan gelmiştir dedi, hatta Kur'anda bununla ilgili bi ayette varmış. Tereddütte kaldım size danışmak istedim.
Allahu Tealaya isyan etmelerinden dolayı Allah o insanları ibret olması için maymuna çevirmiştir dedi. Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
 
Cevap: Ve aleyküm selam
 
İlginç bir fantezi! Böylesini ilk defa duyuyorum...
 
Salt meal okumanın ve tefsir okumadan, bağlamından çıkararak ayete mana vermenin kaçınılmaz bir sonucu olarak yeni bir fikir uydurmuş bu arkadaşınız.
 
Allah Teala, hayvanları, insanları yaratmadan önce yaratmıştır. Yeryüzünde insanlar yokken hayvanlar ve cinler vardı. Maymun da bu hayvanlardan bir türdür.
 
Eminim ki Darwin, arkadaşınızın bu teorisini duysaydı, midesi patlayana kadar gülerdi. Gerçi, bir Yaratıcının varlığını inkar ettiği için şimdilerde gülecek hali olduğunu da pek sanmıyorum...
 
İnsan, bir assolist misali; melek, cin, şeytan ve hayvandan sonra yaratılmış olan Allah'ın yeryüzündeki en güzel eseridir, halifesidir.
 
Arkadaşınızın bahsettiği ayetler şunlardır:
 
“İçinizden Cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara 'Aşağılık maymun olun!' dedik. Bunu, hem bu hâdiseye şahit olanlara, hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve korunacakları da bir öğüt kıldık.” (Bakara 65-66)
 
* Zikredilen bu ayetler, sebt/cumartesi günü yasağını delen Yahudiler hakkındadır. Onlar, hem balıkları avlamak hem de Cumartesi günü yasağına uymayı sağlamak için -akıllarınca- şöyle bir hileye başvurdular: Cumartesi akın akın gelen balıkları avlamıyorlar, fakat onları bir havuzda topluyorlardı. Cumartesi günü geçtikten sonra, havuzda toplanmış balıkları alıp götürüyorlardı. Akıllarınca, artık ne şiş ne de kebap yanmıştı.
 
Allah, onların bu durumunu akılsız canlılardan biri olan maymuna benzetmiştir. Maymunlar -birçok hayvan gibi- gördükleri yeşilliklerin sırf dış görünüşlerine bakarak hareket ederler; bazen yedikleri yeşillik, zehirli yasemin otu olup onları öldürebilir.
 
Adı geçen Yahudiler de Allah’ın hükümlerinin iç hikmetine bakmayarak, dış görünüşünü esas alarak hileye başvurdukları için Allah onları maymuna çevirdi.
 
Bu çevirme işi, alimlerin çoğunluğuna göre bir hakikattir; onlar hem maddî hem manevî duygularıyla maymuna çevrilmiştir. Mücahid gibi diğer bir kısım alimlere göre ise, bu cismanî değil, ruhanî, yani akılsız, hayvanî duygular taşıyan bir surete çevrilmişlerdir. (Taberî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)
 
Söz konusu Yahudilerin bulunduğu bölgede en çok göze çarpan hayvanlar maymunlardı. Onlardan misal vermek daha çarpıcıdır. Ayrıca, hayvanlar içerisinde maymunlar hile yapabilecek bir kurnazlığa da sahiptir. Bu da Yahudilerin yaptıkları kurnazlığa uygun bir misal olmuştur.
 
Elmalılı'nın izahına göre, insan ile maymun arasındaki fark, bir kıl ve kuyruktan ibaret olmayıp, akıl, mantık ve ahlâk farkı vardır. Maymunun bütün hüneri taklitçiliğidir. Halbuki maymunun önünde günlerce ateş yakılsa, karşısında ısınması öğretilse, sonra da bir kıra götürülüp önüne odun ve kibrit konsa, odunları kendi başına yakıp ısınması mümkün değildir. İşte maneviyatı silinmiş insanlar da böyledir. Onlar kör bir taklitten başka bir şey düşünemezler. İlk bakışta insan gibi görünseler de hakikatte maymundan başka bir şey değillerdir. Fındığı kırar, yerde bir fındık ağacını dikmeyi idrak edemezler. (Hak Dini Kur'ân Dili, ilgili ayetlerin tefsiri)
 
* Alıntı başlangıcı – Sorularla İslamiyet