NAMAZDA ETTAHİYYATÜ DUASINI OKUMAK ŞİRK MİDİR?

NAMAZDA ETTAHİYYATÜ DUASINI OKUMAK ŞİRK MİDİR?

NAMAZDA ETTAHİYYATÜ DUASINI OKUMAK ŞİRK MİDİR?

Soru: Kerem hocam selamun aleyküm. Benim 2 sorum var da yardım ederseniz sevinirim.
1. Namazda tahiyyat duasında, "esselamu aleyke eyyühen nebiyyü" demenin şirk olduğu, namazı Allah için kılmamız gerekirken peygambere selam göndererek şirke düstüğümüzü söyleyenler var. Dogru mu bu?
2. Mescitlere Allah isminin yanına Hz. Muhammedin ismini yazmak ta şirk diyorlar. Ne diyorsunuz hocam? Yardım edin lütfen.

Cevap: Ve aleyküm selam

1. Bu iki herzeyi söyleyenler, ülkemizdeki radikal Mealistlerdir.
Kökleri, Hindistan'da İngilizlerin kurduğu Kurâniyyûn tarikatına dayanır.
Bunlar, Peygamberimize tâbi olmayı şirk olarak görür ama kendi hocalarına, önderlerine tâbi olmayı muvahhidlik olarak lanse ederler.
Kur'an'ın bir kısmına inanır, bir kısmını inkar eder ılımlı süslümanlar!
Bu Mealcilere göre, Muhammed aleyhisselam'a tâbi olmamızı emreden yüzlerce ayet, Peygamberimizin yaşadığı dönemi ilgilendiriyor olup şimdiki Müslümanları ilgilendirmemektedir ve bu ayetlerin hükmü kalkmıştır. Kur'an'da bulunması gereksizdir ve çıkarılmalıdır!!
Nitekim yakın zamanda bu görüşlerini açıkça dillendiren modernist bir profesör(!), gelen yoğun tepkiler üzerine, 'çok ileri gittim, özür dilerim' demek zorunda kalmıştır.
 
Örnek olarak, manasını tahrif etmek suretiyle inkar ettikleri bir ayeti getireyim;
 
"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na tam bir teslimiyetle salat ve selam edin!" (Ahzab 56)
 
Sübhanallah! Şimdi bu sapkınlara göre, Allah, bu ayette bize Peygamberini övdürerek kendisine şirk koşmamızı mı emrediyor(!)?
 
Gelin şimdi de, namazdaki oturuşlarda, Peygamberimiz aleyhisselam'dan görüp okuduğumuz Ettehiyyatü duasının manasına bakalım:
 
"Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh'ü Teâlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh Teâlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür."
 
Şirk, Allah Resulünün bize öğrettiği bu duanın neresindedir?
Hayatını tevhide adamış olan son Peygamber, bizden şirk koşmamızı mı istemiştir!!
 
Şu halde, neden oturuşlarda Ettahiyyatü duasını okuyoruz?
1. Allah, bize Resulünü övmemizi ve ona dua etmemizi emrettiği için.
2. Resulünde de, namazlarda bu duayı okuma uygulamasını gördüğümüz için.
 
İnkar ettikleri bir başka ayete bakalım:
"Lekad kâne lekum fî Resûlillâhi usvetun hasenetun..." - "Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır..." (Ahzap 21)
 
Allah diyor ki, Resulüm size örnektir; bunlar diyor ki, 'Hayır! Mealist hocamız bize örnektir!'
 
Bu Peygamber düşmanları, Allah'ın Resulüne savaş açtıkları için burunları yerden kalkmıyor böyle.
 
Resulullah aleyhisselam'ın, “Yanında adım zikrolunup da bana salavât getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün.” hadisini daha yakinen anlayabiliyorum artık. (Tirmizi, Daavat 110)
 
2. Camilerdeki Muhammed yazılarına tahammülsüzlükleri ise, tamamen Allah Resulüne olan kinlerinden ileri gelmektedir.
 
İslam'ın 5 şartından birisi Kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadette Allah Teala'nın isminin yanında Muhammed aleyhisselam'ın ismi anılmadıkça şehadet geçersizdir. Müslüman olmak için gelen o kişi, Allah'ın bir olduğunu söylese bile, Peygamberimizin Peygamberliğini kabul etmeyip O'na tâbi olmadıkça, hâlâ bir gayri müslim demektir; iman etmiş olmaz.
 
Rabbimiz Allah Teala bile, arşın sütunlarında kendi adının yanına Muhammed aleyhisselam'ın adını koyuyor da, bu Peygamber düşmanlarına ne oluyor ki son Nebi'ye haset ediyorlar?
 
Allah'ın Peygamberi buyurdu (Övgüler ve selam üstüne olsun):
“Adem (aleyhisselam) hataya düştüğü zaman ‘Ya Rabbi! Muhammed hakkı için beni affetmeni senden diliyorum’ dedi.
Allahu Teala da: “Ey Adem! Muhammed’i henüz yaratmadığım halde sen onu nasıl bildin?” diye sordu.
Adem (aleyhisselam) da: ‘Ya Rabbi! Beni yarattığımda başımı kaldırdım ki, Arş’ın sütunlarında: “La ilahe ilallah, Muhammedür Rasulüllah” yazılı olduğunu gördüm. Senin ismine bitiştirdiğin kimsenin, muhakkak ki Senin en çok sevdiğin bir kimse olduğunu anladım’ dedi.
Allahu Teala da: “Ey Adem! Doğru söyledin. O hakikaten yarattıklarım içinde en çok sevdiğimdir. Madem ki O’nun hakkı için benden affını istedin, ben de seni affettim. Zaten, O olmasaydı seni yaratmazdım.” buyurdu.
(Hakim el-Müstedrek, no:4228, 2/672; Beyhaki, Delailü’n-Nübüvve 5/489)
 
Hem Ettehiyyatü duası ve hem de Allah - Muhammed yazıları hakkında yaptığım iki sohbetimi gönderiyorum: