BANA NAZAR BONCUĞU HEDİYE EDİLDİ BUNLARI ATMALI MIYIM?

BANA NAZAR BONCUĞU HEDİYE EDİLDİ BUNLARI ATMALI MIYIM?

BANA NAZAR BONCUĞU HEDİYE EDİLDİ, BUNLARI ATMALI MIYIM?

Soru: Hocam, bu haftaki sohbetinizde dükkanlara asılan nazar boncuğunun yasak olduğundan bahsettiniz. Benim de dükkanımda 2-3 tane mavi boncuk var. Esnaftan bir hacı abim hediye etmişti. (Muhtemel, 50 de namaza başlayıp 60 ta hacca giden hacılardandır.) Bu nazar boncuklarını atmalı mıyım?
 
Cevap: Nazar boncuğunu takmak kesinlikle haramdır. Cahiliye döneminden devam eden anlamsız bir adettir. Peygamberimiz aleyhisselamın tatbik ve tavsiye ettiği mânevî ilaçlardan başka yollara başvurup şifa ve rızık aramak mü’mine yakışmaz. Cahiliye devrinde Araplar bazı hastalıklardan dolayı boyunlarına ve kollarına çeşitli âlet ve boncuklar takarlardı. Deva ve şifayı da o taktıkları şeylerden beklerlerdi. Şirk kokan, inancına uymayan bu nevi işleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
 
“Kim bir şey takarsa, bütün işleri o taktığı şeye teslim edilir.” (Tirmizi, Tıb: 24)
 
Nazardan korunmak için mânâsı bilinmeyen bazı muskalar yazıp kullanmak veya “nazar boncukları” takmak İslâm inancına uymayan bâtıl âdetlerdir. Bu gibi şeyleri insanın takınması caiz olmadığı gibi, bir hayvana veya bir eşya üzerine takmak da aynı şekilde meşru değildir. Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'ın haram saydığı bazı şeyler arasında nazarlık takınmak da sayılmaktadır. (Neseî, Zînet: 17)
 
Bu işlere benzeyen ve halk arasında "mum eritmek", "kurşun dökmek" veya "ot yakıp hastanın başının üzerinde gezdirmek" gibi hiçbir mânâsı olmayan tatbikatlara tevessül etmemek lâzımdır. Çünkü Cenab-ı Hak her türlü derdi verirken, meşru olarak dermanını da yaratmıştır.
 
Peygamber (aleyhisselatü vesselam) Efendimiz'in okuduğu muhtelif dualar. Nazara karşı şu duayı okumalıdır:
 
Bazıları şunlardır: Fatiha Suresi, Ayetü'l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresi,
 
"Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım." (Ebu Davûd, Tıp, 19; Ahmed b. Hanbel, 4/430)
 
Resûlüllah (aleyhisselatü vesselam) Efendimiz, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radiyallahü anhüma)'yı şu dua ile koruyordu:
 
"Sizi, bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, kem gözlerden, Allah (celle celaluhu)'ın tam olan kelimelerine sığındırırım." (Buharî, Abdullah b. Abbas'dan rivayet etmiştir.)
 
Resûlüllah Efendimiz, torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radiyallahü anhüma)'a hitaben yine şöyle derdi:
 
"Şüphesiz ki, sizin atanız (İbrahim Aleyhisselâm) İsmail'i ve İshak'ı onlarla koruyordu." (Buharî, İbn-i Abbas'dan rivayet etmiştir.)
 
Nazar boncuğunu takmak istemenin nedeni, süs niyetine de olsa takmanın kesinlikle haram olduğunu belirtmiştik.
Haram olan bir şey hangi niyetle yapılırsa yapılsın insanı günahkâr eder.
 
Yine Resulullah (aleyhisselatü vesselam) buyurdu:
 
“Şüphe yok ki, efsun yapmak, nazar boncuğu takmak, büyü yapmak (Bu saydıklarımızın etkisinin var olduğuna inanmak) Allah'a şerik koşmaktır.” (İmam Suyuti, Camiu-s Sağir)