MAHŞER GÜNÜ ALLAHI GÖRECEK MİYİZ?

MAHŞER GÜNÜ ALLAHI GÖRECEK MİYİZ?

MAHŞER GÜNÜ ALLAH'I GÖRECEK MİYİZ?

Soru: Selamün aleyküm hocam. Mahşer günü Allahu Tealayı görebilecekmiyiz? Eğer göreceksek sadece müslümanlar mı görecek. Kafirlerde görebilecek mi?

Cevap: Ve aleyküm selam

Ehli Sünnet alimleri, "O gün Rablerine bakan, pırıl pırıl parlayan yüzler de vardır." ayeti kerimesine dayanarak, mahşer günü bütün inananların Allah Teala'yı göreceğini bildirir. (Kıyamet 22-23)
 
Allah Teala'nın, kıyamet gününde görüleceği hususunda sahabiler, tabiiler ve selef-i salihîn ittifak etmişlerdir.
Allah Teala'nın görüleceği hususunda Ebu Said el-Hudriden, Ebu Hureyre'den, Cabir b. Abdullah'tan, Ebu Musa el-Eş'ari'den, Buhari ve Müslim'de, Süheyb-i Rumi'den, Cabir b. Abdullah'tan Sahih-i Müslim'de, Hz. Ömer (radiyallahü anh)'ın oğlu Abdullah'tan, Tirmizi ve Ahmed b. Hanbel'in müsnedinde hadisler rivayet edilmiş ve kıyamette Allah Teala'nın görüleceği, mütevatir hadislerle sabit olmuştur.
 
Konu hakkında bir kaç hadisi nakledelim:
 
Abdullah b. Ömer, Resulullah (aleyhisselatü vesselam)'ın bu hususta şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
 
"Cennetliklerin en aşağı derecesinde olan bir insan, bahçelerine, hanımla­rına, hizmetçilerine ve oturacağı koltuklara bin yıllık bir mesafeden bakacaktır. (Yani bin yılda gidilebilecek kadar bir sahaya sahib olacaktır.) Cennetekilerin, Allah katında en üstünü ise her gün sabah akşam, Allah'ın yüzüne bakacaklardır." Resululah sonra: "O gün öyle yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Rablerine bakarlar." âyetlerini okudu. (Tirmizi, Tefsir, Sure: 75, 2, Hadis no: 3330)
 
Cerir b. Abdullah (radiyallahü anh) diyor ki:
 
"Biz Resulullah'ın yanında oturuyorduk. O ayın ondördünde aya baktı ve şöyle buyurdu: "Şüphesiz ki sizler, bu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz ve onu görmekte, kalabalıktan dolayı sıkıntı çekmeyeceksiniz." (Buhari, Tevhid, bab: 24; Müslim, Mesacid, 211, Hadis no: 633)
 
Ebu Hureyre (radiyallahü anh) diyor ki:
 
"Bir kısım insanlar: "Ey Allan'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?" dediler. Resulullah da "Siz, ayın on dördünde ve altında bulutların bulunmadığı bir anda ayın görülmesini tartışır mısınız?" buyurdu. Onlar,
"Hayır, Ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah: "Altında bulutların bulunmadığı bir anda güneşin görülmesi hususunu tartışır mısınız?" buyurdu. "Hayır!.." dediler. Resulullah: "İşte siz, Rabbinizi böylece göreceksiniz." buyurdu. (Buhari, Ezan, 129, Rikak, 52; Müslim, İman,299, Hadis no: 182)
 
Diğer sorunuza gelince,
 
Kafirler ahirette Allah'ı göremeyeceklerdir. Bu nimet sadece müslüman olanlara mahsustur...
 
"Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır." (Mutaffifin 15)