SÜT AKRABALIĞI KAÇ KEZ EMERSE OLUŞUR?

SÜT AKRABALIĞI KAÇ KEZ EMERSE OLUŞUR?

SÜT AKRABALIĞI KAÇ KEZ EMERSE OLUŞUR?

Soru: Selâmün aleykum süt emzirmenin sayısı varmıdır? Yani bi kere emzirmekle süt kardeş olur mu. Bazıları diyor çocuğu doyuncaya kadar içirmezsen olmaz, üç kere içirmezsende olmaz doğru mudur bu söylentiler? Şafi ve Hanefi mezhebine göre cevap verirseniz sevinirim.

Cevap: Ve aleykum selam

Süt hısımlığının oluşabilmesi için belirli şartların gerçekleşmesi gerekir.

Hanefî ve Mâlikîler’e göre bir kadının sütünü -az veya çok- bir defa emmekle süt hısımlığı oluşur.

Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise, farklı zamanlarda ve en az beş defa emme olmadan süt hısımlığı oluşmaz.

Şafiî ve Hanbelîler, bu görüşlerine delil olarak, beş defa emmenin evlilik engeli teşkil edeceğini ifade eden hadisi delil gösterirler. (Müslim / Ebû Dâvûd, Nikâh, 10)